Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programı Yayınlandı.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak üzere... Detay >

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Açıklandı.

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından basın toplantısı... Detay >

Hatırlatıyoruz! 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçlar İçin Peşin veya İlk Taksiti Ödemede Son Gün 2 Şubat.

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla getirilen imkanlardan yararlanabilmek için... Detay >

"2015 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı.

Mükelleflerimizin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan... Detay >

2013 Radyo Spotu - Sosyete Pazarı

Flash Player gereklidir.

Sayın Başkanın İnternet Sayfası Sunuşu

Sayın Başkanın İnternet Sayfası (www.gib.gov.tr) Kullanıcılarına yönelik sunuşu