6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 9. Taksit Ödemesinde Son Gün 2 Mayıs 2016

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında... Detay >

291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

21.04.2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğinde TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin... Detay >

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.

22.04.2016 tarihli ve VUK-82 / 2016-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile... Detay >

2015 Vergilendirme Dönemine İlişkin Beyanname Düzenleme Rehberleri

Başkanlığımız tarafından 2015 yılında elde edilen bazı gelir unsurları için Beyanname Düzenleme Rehberleri hazırlanmış olup ... Detay >

2016 Radyo Spotu - Hazır Beyan Sistemi

Flash Player gereklidir.

Sayın Başkanın İnternet Sayfası Sunuşu

Sayın Başkanın İnternet Sayfası (www.gib.gov.tr) Kullanıcılarına yönelik sunuşu