GİB Hatırlatıyor: 6552 Sayılı Kanuna Göre Borçlarını 6 Eşit Taksitte Yapılandıran ve Ödenmemiş Taksitleri Bulunanlar İçin Son Ödeme Günü 30 Kasım 2015!

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre 6 eşit taksitte yapılandırılan borçların bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitinin süresinde ödenmemesi veya... Detay >

Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 289 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; rehberlik hizmeti veren turist... Detay >

Yeniden Değerleme Oranı 2015 Yılı İçin %5,58 Olarak Tespit Edilmiştir.

10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden de ... Detay >

"2015 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı.

Mükelleflerimizin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan... Detay >

2013 Radyo Spotu - Sosyete Pazarı

Flash Player gereklidir.

Sayın Başkanın İnternet Sayfası Sunuşu

Sayın Başkanın İnternet Sayfası (www.gib.gov.tr) Kullanıcılarına yönelik sunuşu