Buradasınız

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Elektronik ticaret faaliyetlerine ilişkin, sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getiren mevcut 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 

- BTRANS sistemine bildirimi gerçekleştirilen bazı bilgilerde ilave ve değişikliğe, 

- İnternet ortamında gayrimenkul ve araç ilanlarını yayınlayanlara ilişkin sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmesine,

- E-Ticaret faaliyetinde bulunanlara ilişkin bildirim zorunluluğuna ve   

- e-Arşiv fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken yeni mükelleflere, 

ilişkin değişiklik ve ilaveler yapılmasına yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır. 

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 22.09.2017 tarihine kadar alp.demir@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Tebliğde belirtilen Elektronik Ticaret Faaliyet Bildirim Formu Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.