GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ETİKETLER > 2012
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu

“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu” Başkanlığımız web sitesinde yayımlanmış bulunmaktadır.

Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi

Vergi Haftası Etkinlikleri Albümü 2012

Vergi Haftası Etkinlikleri Albümü 2012

Vergi İletişim Merkezi (VİMER - 44 0 189) Broşürü

Vergi İletişim Merkezi (VİMER - 44 0 189) Broşürü

Mükellef Hizmetleri Merkezi Broşürü

Mükellef Hizmetleri Merkezi Broşürü

2012 Vergi Takvimi

Bu takvim 31.12.2011 tarihi itibariyle günceldir.

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi

Bu rehber, 2011 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlere;kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna kira tutarı, beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi ve ödenmesi gereken verginin hesaplanması konularında genel bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi

Bu rehber, 2011 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya veren dar mükelleflere; kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna kira tutarı, beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi ve ödenmesi gereken verginin hesaplanması konularında genel bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, dar mükelleflerin elde ettikleri kira gelirinin hangi hallerde beyan edileceğine ve beyan edilmesi gereken tutarın tespitine ilişkin örnekli açıklamalar da yer almaktadır.