GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ETİKETLER > 2012
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Broşürü

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Broşürü

Ücret Kazançları Rehberi

Bu rehber, gerçek usulde ücret geliri elde eden kişilere, işverenler tarafından yapılan ücret ödemelerinin yıl içinde kesinti suretiyle vergilendirilmesi ile 2011 yılında elde edilen ücret gelirleri için hangi hallerde yıllık beyanname verilmesi gerektiği hususlarında mükellefleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Serbest Meslek Kazançları Rehberi

Bu rehber, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından benimsenen mükellef odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, serbest meslek faaliyetinde bulunan mükelleflere vergilendirme sürecindeki ödev ve yükümlülüklerine ilişkin genel bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi

Bu rehberde, 2011 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak, ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler, vergiden istisna edilen kazanç konuları ile yıllık beyannameye dahil edilen kazanç ve iratlardan yapılacak indirimler, Gelir Vergisinde mahsup ve iadeler, tarh işlemleri, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında açıklamalar yer almaktadır.