GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ETİKETLER > 2012
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

Bu rehber 2011 yılında menkul sermaye iradı elde eden gerçek kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Rehber, gerçek kişilerce elde edilen menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

23. Vergi Haftası Radyo Spotu

Flash Player gereklidir.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Bu rehber, ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken faydalanabilecekleri bir kaynak oluşturmak ve kendilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

23. Vergi Haftası Kayıt Dışı Radyo Spotu

Flash Player gereklidir.