GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ETİKETLER > Kira_Geliri
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi

Bu rehber, 2011 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlere;kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna kira tutarı, beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi ve ödenmesi gereken verginin hesaplanması konularında genel bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi

Bu rehber, 2011 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya veren dar mükelleflere; kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna kira tutarı, beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi ve ödenmesi gereken verginin hesaplanması konularında genel bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, dar mükelleflerin elde ettikleri kira gelirinin hangi hallerde beyan edileceğine ve beyan edilmesi gereken tutarın tespitine ilişkin örnekli açıklamalar da yer almaktadır.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Broşürü

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Broşürü