GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HABERLER | DUYURULAR
Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.

23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca... Detay >

Ocak 2015 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.

23.02.2015 tarih ve DV-21/2015-1 sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde... Detay >

Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

23.02.2015 tarih ve VUK-71/2015-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde... Detay >

Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve Taşbaşı Vergi Daireleri’nin Birleştirilmesine İlişkin Önemli Duyuru!

Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve Taşbaşı Vergi Daireleri’nin Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı adı altında birleştirilerek tek vergi ... Detay >

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.

Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan... Detay >

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2015/7205 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda... Detay >

Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespitinde Bazı Çiftçilerin Mükellefiyet Durumlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 288 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ'nde... Detay >

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2014 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 445 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’nde... Detay >

Unutmayınız! Motorlu Taşıtlar Vergisi İlk Taksit Ödemesi Son Gün Bugün 02 Şubat 2015’tir.

2015 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. taksiti 02 Şubat 2015... Detay >

6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçlar İçin Peşin veya İlk Taksiti Ödemede Son Gün Bugün

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla getirilen imkanlardan yararlanabilmek için Kanun ... Detay >