GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HABERLER | DUYURULAR
6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 9. Taksit Ödemesinde Son Gün 2 Mayıs 2016

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında... Detay >

291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

21.04.2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğinde TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin... Detay >

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.

22.04.2016 tarihli ve VUK-82 / 2016-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile... Detay >

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması Kapsamında "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Rehberi" Hazırlanmıştır.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların temel fonksiyonel özellikleri, türleri, kullanım esasları hakkında mükelleflerimizi ... Detay >

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

10.4.2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de... Detay >

Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı.

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen tebliğ usullerine ilave olarak e-tebligat sistemi de uygulamaya geçirilmiştir. Detay >

14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

05/04/2016 tarihli 29675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel... Detay >

Unutmayın. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Bugün (31 Mart 2016) Sona Ermektedir.

2015 yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi bugün sona... Detay >

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Son Günü 31 Mart 2016

2015 yılı gelirleri için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi... Detay >

90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ... Detay >