GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HABERLER | DUYURULAR
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi 31 Temmuz 2015 Cuma Günü Sona Eriyor

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin... Detay >

2015 Yılı Temmuz Ayında Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 2. Taksitinin Ödeme Süresi 31 Temmuz 2015 Cuma Günü Sona Eriyor

2015 yılı Mart ayı içerisinde verilen beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi ikinci taksit ödemesi... Detay >

2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

22.07.2015 tarihli ve KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi - 26 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde... Detay >

Vergi Daireleri 16 Temmuz 2015 Perşembe Günü Yarım Gün Açık Bulundurulacaktır.

Konuyla ilgili Basın Bültenine ulaşmak... Detay >

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Girişimlerine İlişkin Önemli Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığımıza yapılan başvuru ve şikayetlerden; mükelleflerimizi ve vatandaşlarımızı aldatmaya yönelik KDV ve vergi iadesi yapılacağı belirtilerek kredi kartı bilgilerinin istendiği... Detay >

26. Vergi Haftasında Türkiye Genelinde Yapılan Etkinlik Sonuçları Açıklandı.

Mükelleflerde vergi uyumunu artırmak ve öğrencilerde vergi bilincini geliştirmek amacıyla... Detay >

Kurumlar Vergisi Özkaynakla Finansman Teşviki Uygulamasında İndirim Oranına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30.06.2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7910 sayılı Kararname ile... Detay >

6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 4.Taksit Ödemesinde Son Gün Unutmayınız!

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ... Detay >

2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı.

2014 Yılı vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi, Gayrimenkul Sermaye İradı ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin... Detay >

İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 455 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü ... Detay >