GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HABERLER | DUYURULAR
Hatırlatıyoruz! 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçlar İçin Peşin veya İlk Taksiti Ödemede Son Gün 2 Şubat.

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla getirilen imkanlardan yararlanabilmek için... Detay >

“Vergi İadesi” Başlıklı Sahte e-Postalara İtibar Edilmemesi ve Kredi Kartı Bilgilerinin Kesinlikle Verilmemesi Gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı adına vergi iadesi hakkında @secureserver.net uzantılı sahte e-posta adresi kullanılarak... Detay >

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

17.1.2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile... Detay >

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

3568 sayılı Kanun uygulamaları konusunda çeşitli konularda bu güne kadar yayımlanmış olan 44 adet Serbest Muhasebeci ... Detay >

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti Uygulamalarına İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kooperatiflerde kurumlar vergisi muafiyetine... Detay >

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi İstisna Uygulamalarına İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatiflerin... Detay >

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı’nda; 19.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında... Detay >

Emekli ve Yardım Sand. Yapılan Aidat ve Prim Ödemelerinin Ticari Kazanç ve Ücret Karşısındaki Durumuna İliş. Sirküler Tas. Hazırlandı

98 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Taslağında; kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar dışında kalan, hizmet ... Detay >

28.12.2014 Tarihinde Yapılan G.Uzman Yrd. Giriş Sınavı Yazılı Böl. Başarılı Adayların Sözlü Sınav Tarihleri ve Giriş Yerleri Açıklandı

28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü ... Detay >

21-22 Ocak 2015 Tarihlerinde Yapılacak Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı

Adayların öğleden önceki oturumlar için saat 09:00'da, öğleden sonraki oturumlar için ise saat 14:00'de... Detay >