GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HABERLER | DUYURULAR
28 Aralık 2014 Pazar Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.

Sınav 28 Aralık 2014 Pazar günü saat 10:00'da başlayacak... Detay >

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

11.12.2014 tarih ve 29202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ’inde... Detay >

I. Ulusal Mükellef Hakları Sempozyumu 13 Aralık 2014 Tarihinde Düzenlenecektir.

Başkanlığımız ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının ... Detay >

Noterde Düzenlenen Belgelerde İmza Atamayanlara İlişkin Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı

5.12.2014 tarih ve DV-20/2014-1 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinde; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ... Detay >

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

5.12.2014 tarih ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu 6552 Sayılı Kanunun... Detay >

26-27-28 Kasım 2014 Tarihlerinde Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan Teslimi İstenen Belgeler

18 Ekim 2014 tarihinde yazılı, 26-27-28 Kasım 2014 tarihlerinde de sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş Sınavında... Detay >

1 Kasım 2014 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı.

1 Kasım 2014 tarihinde yazılı 3-4-5 Aralık 2014 tarihlerinde sözlü bölümü ... Detay >

Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

3.12.2014 tarih ve KDV-67/2014-2 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; Katma Değer Vergisi Kanununun ... Detay >

ÖSYM Tarafından (KPSS-2014/2) Başkanlığımız Taşra Teşkilatındaki Mühendis ve Teknisyen Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca... Detay >

Başkanlığımız Bilişim Sistemlerinde Yapılacak Bakım Çalışmalarına İlişkin Duyuru

Başkanlığımız Bilişim sistemleri (İnternet Vergi Dairesi, e-beyanname, e-fatura )... Detay >