GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HABERLER | DUYURULAR
Kurumlar Vergisi Özkaynakla Finansman Teşviki Uygulamasında İndirim Oranına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30.06.2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7910 sayılı Kararname ile... Detay >

6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 4.Taksit Ödemesinde Son Gün Unutmayınız!

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ... Detay >

2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı.

2014 Yılı vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi, Gayrimenkul Sermaye İradı ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin... Detay >

İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 455 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü ... Detay >

E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen ... Detay >

E-yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ... Detay >

Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

06.03.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 452 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde; elektronik ürün ... Detay >

435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

06.03.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:435)’nde Değişiklik Yapılmasına ... Detay >

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

06.03.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına ... Detay >

"Türkiye'deki Kayıt Dışı Ekonominin ve Vergi Açığının Boyutunun Ölçülmesine İlişkin Yöntemler, Görüşler ve Öneriler Çalıştay"ı Gerçekleştirilmiştir.

“Türkiye’deki Kayıt Dışı Ekonominin ve Vergi Açığının Boyutunun Ölçülmesi Çalıştay”ı 26 Mayıs 2015 tarihinde... Detay >