GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HABERLER | DUYURULAR
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi İçin Son Gün 27 Nisan 2015

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2014 yılında elde ettiği kazançlara ... Detay >

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

18.04.2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel ... Detay >

Sahte e-Postalara Dikkat!

Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak "Vergi İadesi Bildirimi" veya "Geri Ödeme" konu başlığı ile sahte e-postaların... Detay >

6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ... Detay >

2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

13.04.2015 tarihli ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi – 25 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde... Detay >

Yatırım Mallarının ve Ara Malların Vadeli İthalatında KKDF Oranını Yeniden Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/04/2015 tarihli ve 2015/7511 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile... Detay >

449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde... Detay >

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı.

07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde... Detay >

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Taslağı Resmi Gazete’de Yayımlanmasını Teminen Başbakanlığa Gönderilmek Üzere Hazırlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun ... Detay >

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ... Detay >