Buradasınız

Haberler

11
Mayıs
Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Akçabat ve Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Arsin, Maçka ve Araklı Malmüdürlüklerinin Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Trabzon İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi yeniden hazırlanmıştır....
11
Mayıs
11/05/2018 tarihli ve VUK-105 / 2018-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I....
11
Mayıs
Başkanlığımızca engelli mükelleflerimize yönelik vergi avantajlarına ilişkin düzenlemelerin bir araya getirilmesi ile hazırlanmış olan  "Engelliler İçin Vergi Rehberi" ni 10-16 Mayıs 2018 Engelliler Haftası’ nda kullanıma sunmaktayız.
...
9
Mayıs
09/05/2018 tarihli ve 2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 2018/11658 sayılı BKK ile KDV oranlarını tespit eden 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenmiştir. ...
8
Mayıs
01.03.2018 tarihi itibari ile faal mükelleflerini devretmiş olan (tasfiye halinde olan) “Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğü” Gazi Bulvarı No:132 Basmane/Konak/ İZMİR adresindeki Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binasının 3'üncü katında 02.05.2018 tarihinden itibaren yeni taşındığı hizmet binasın...
8
Mayıs
Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:65 Pasaport/İZMİR adresinde 01.05.2018 tarihi itibarıyla faaliyetine başlamıştır. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir....
26
Nisan
1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2018 tarihinde başlamıştır....
25
Nisan
Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağında; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklere ilişkin açıklamalara yer ...
25
Nisan
Başkanlığımızca hazırlanan 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesiyle, aynı Kanunun Geçici 19 ve Geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücre...

Sayfalar