Buradasınız

Haberler

11
Temmuz
11/07/2017 tarihli ve KVK-45/ 2017-3 / Yatırım İndirimi – 32 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit ...
7
Temmuz
Değerli mükelleflerimiz ve muhasebe meslek mensupları,Bilindiği üzere 2017 yılı Mali Tatili 1-20 Temmuz tarihlerini kapsamaktadır. ...
7
Temmuz
Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin beyan edilmesi ve bu gerçek bedeller üzerinden tapu harcı ödenmesi, ayrıca beyanı gereken bir kazancın doğması halinde gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. ...
3
Temmuz
01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;...
3
Temmuz
01/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği...
30
Haziran
30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksindeki son altı ay...
30
Haziran
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular için son gün 30 Haziran Cuma günü olup, bu sürenin uzatılma imkanı bulunmamaktadır....
29
Haziran
Kamu borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle taksitler halinde ödeme imkanı sunan 7020 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruların en geç 30 Haziran 2017 Cuma günü akşamına kadar yapılması gerekmektedir....
28
Haziran
24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ ile; 6637 sayılı Kanunun 4....
22
Haziran
Değerli mükelleflerimiz,e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır....

Sayfalar