GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HABERLER | DUYURULAR
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Son Günü 31 Mart 2016

2015 yılı gelirleri için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi... Detay >

90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ... Detay >

E-Tebligat Sistemine Başvuru İçin Son Gün 31 Mart 2016

456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile... Detay >

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart 2016 Tarihine Uzatılmıştır.

25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar... Detay >

Hazır Beyan Sistemi İle Beyanname Vermek Artık Çok Kolay.

2015 yılı gelirleri için gelir vergisi beyanname verme dönemi devam ... Detay >

Gelir Vergisi Beyan Dönemi 1 Mart 2016’da Başladı.

2015 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2016 tarihinde başladı. Mükelleflerimiz ... Detay >

2015 Vergilendirme Dönemine İlişkin Beyanname Düzenleme Rehberleri Hazırlanmıştır.

Başkanlığımız tarafından 2015 yılında elde edilen bazı gelir unsurları için aşağıdaki Beyanname Düzenleme Rehberleri ... Detay >

Artvin İline Bağlı Murgul İlçesinde Doğal Afet Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden Borçluların 6111 ve 6552 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Sürelerine İlişkin Karar Yayımlandı.

26/02/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8423 karar sayılı Kararname... Detay >

470 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

25/02/2016 tarihli 29635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 470 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 2012 yılından itibaren ... Detay >

6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 8.Taksit Ödemesinde Son Gün 29 Şubat 2016!

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ... Detay >