Buradasınız

Haberler

30
Nisan
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında, 30/04/2015 tarihinde yeni bir Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imzalanmıştır. ...
24
Nisan
24.04.2015 tarihli ve VUK-76 / 2015-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır....
22
Nisan
21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Kurumlar Vergisi Kanununun "Sınai mülkiyet haklarında istisna" başlıklı 5/B maddesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
20
Nisan
18.04.2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve e...
17
Nisan
Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar bünyesindeki tüm Vergi Dairesi Müdürlüklerinde görev yapan 360 vergi dairesi müdürüne yönelik 13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında birer haftalık dönemler halinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmekte olan Mesleki Yeterlik, Kişisel Gelişim ve Bilgilendir...
17
Nisan
Türkiye Cumhuriyeti ile Çad Cumhuriyeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin birinci tur müzakereler 8-10 Nisan 2015 tarihleri arasında Encemine'de gerçekleştirilmiştir....
16
Nisan
Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak "Vergi İadesi Bildirimi" veya "Geri Ödeme" konu başlığı ile sahte e-postaların (örnek: gib.gov.tr@secureserver.net) gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu e-postalar ile mükelleflerden kredi kartı bilgileri, şahsi bilgileri vb. istenmektedir....
15
Nisan
15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır. ...

Sayfalar