Buradasınız

Haberler

23
Aralık
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7.taksit ödemesinin son günü 31 Aralık 2015’tir.Ödemelerinizi, - Vergi Dairesi Müdürlüklerine mesai saati bitimine kadar veya,...
16
Aralık
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Ankara İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi hazırlanmıştır....
16
Aralık
Sivas İli İmranlı Malmüdürlüğü (Bağlı Vergi Dairesi) Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin faaliyete geçtiği 19.10.2015 tarihinden itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh, tahakkuk ve tahsile yetkili kılınmıştır....
3
Aralık
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Develi Vergi Dairesi Müdürlüğü Harman Mahallesi Aşık Seyrani Cad....
3
Aralık
Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Terme Vergi Dairesi Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı No:8/2 adresinde hizmet vermekte iken, Fenk Mahallesi Kasapoğlu Sokak No:10 Terme/SAMSUN adresindeki yeni hizmet binasına taşınmış olup, 09.11.2015 tarihi itibarıyla yeni yerinde ...
3
Aralık
Yapımı tamamlanan Saray Mahallesi Sağlık Caddesi No:6 Merkez/BİNGÖL adresindeki yeni hizmet binasına Defterdarlığın tüm birimleri (Personel Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü) taşınmış ...
23
Kasım
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar uygulaması kapsamında "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezlerinin Başvuru, Test, Denetim ve Onay Teknik Kılavuzu "Sürüm 1.0 olarak hazırlanmış ve Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır....
20
Kasım
6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre 6 eşit taksitte yapılandırılan borçların bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödeme yapılması için son gün 30 Kasım ...
19
Kasım
19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 289 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
17
Kasım
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 14 Kasım 2015 tarihin...

Sayfalar