Buradasınız

Özelge: Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen modernizasyon projesinin finansmanı amacıyla bir uluslararası finans kurumundan Türk Lirası cinsinden 4 yıl vadeli kredi kullanılması hk.

Özelge: Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen modernizasyon projesinin finansmanı amacıyla bir uluslararası finans kurumundan Türk Lirası cinsinden 4 yıl vadeli kredi kullanılması hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68-165.01.03
Tarih: 
08/08/2012
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                      

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.68-165.01.03

Konu : KKDF

 

......

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketiniz tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamında Kırklareli-Lüleburgaz Bölgesinde gerçekleştirilen modernizasyon projesinin finansmanı amacıyla bir uluslararası finans kurumundan Türk Lirası cinsinden 4 yıl vadeli kredi kullanılması planlandığı belirtilerek söz konusu kredi üzerinden Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinin (c) bendi gereğince, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler nedeniyle % 3 oranında fon kesintisi yapılmaktadır.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (14) numaralı bendinde ise, "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan krediler" Fon'a kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır. Ancak, ortalama vadesi bir (1) yılın altında kalan krediler, yatırım kredisi olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından kullanılacak Türk Lirası krediler üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.