Buradasınız

Özelge: İhracatın finansmanı için sağlanacak Türk Lirası prefinansman kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi

Özelge: İhracatın finansmanı için sağlanacak Türk Lirası prefinansman kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
26/11/2006
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

Konu:

 

..............................

İlgi: 26.09.2006 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, ihracatçı bir firma olarak Avusturya'da yerleşik bir finans kurumundan Türk Lirası kredi kullanılması durumunda, bu kredinin Türk Lirası prefinansman kredisi olup olmayacağı ve vadeye bağlı olarak kaynak kullanımını destekleme fonu doğup doğmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 2 Ocak 2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı T.C. Merkez Bankası genelgesine göre; prefinansman kredileri, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere firmalar tarafından yut dışından (kişi, kurum ve kuruluşlardan ) sağlanarak Türkiye'deki bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla (garanti verilerek veya verilmeksizin) yurda getirilerek alışı yapılmak suretiyle kullanılan, istisnalar hariç azami 18 ay vadeli kredilerdir. Bu krediler döviz olarak kullanılamaz. Kredinin anapara, faiz ve masraflarının ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle ödenmesi gerekir.

Öte yandan, 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2 inci maddesinde Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi ve vergi, resim ve harç istisnası belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil) kesinti oranının % 0 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, şirketinizce yurt dışındaki bir finans kurumundan ihracatın finansmanı için sağlanacak Türk Lirası prefinansman kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi oranının % 0 (sıfır) olarak uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                 

                                                                                                                       Başkan a.