Buradasınız

Özelge: kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi hk

Özelge: kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi hk

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
07/05/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

KONU   : K.K.D.F.

 

 

...............

..............................

............................

 

İlgi: Bila tarih ve .......... sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ............. bölgesinde inşa edilip tamamlanan tersanenin finansmanı için yurtdışında yerleşik ... Bahrain Branch'den uzun vadeli döviz kredisi kullanıldığı, ilgili sözleşme gereğince faiz ve anapara ödemelerinin başlangıçta Euro cinsinden yapılmasının planlandığı, bugüne kadar herhangi bir anapara ödemesinin yapılmadığı sadece tahakkuk eden anapara faizinin Euro olarak ödendiği belirtilmekte ve kredinin herhangi bir şartını değiştirmeksizin (sözleşme, vade ve diğer hususlar) faiz ve anapara ödemelerinin Dolar cinsinden yapılmasının düşünüldüğü ifade edilerek, söz konusu işlemin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2/C maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı belirtilmiş ve aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredilerinden fona kesinti yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, Euro cinsinden kullanılmış olan döviz kredisinin Dolar cinsi krediye dönüştürülme aşamasında Şirketiniz tarafından yurt dışına ödeme yapılmak suretiyle önceki kredinin kapatılması ve kredi kullandırım tarihi ile kapatılma tarihi arasında geçen sürenin 1 yıldan kısa olması halinde, Euro cinsi kredi üzerinden geriye dönük olarak cezalı kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, sözü edilen kredinin dönüştürülmesi aşamasında önceki kredinin kapatılması için dışarıya herhangi bir ödemede bulunulmaması ve sözleşme şartlarında değişiklik yapılmaması durumunda ise Euro cinsi kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                   Başkan a.