Buradasınız

Özelge: Bayi/müşterilere verilecek tedarik kartları aracılığıyla kullandırılacak olan kredinin Limit 1 kısmının diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi ve sadece bu limite % 0 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu uygulanması mümkün olduğu hakkı

Özelge: Bayi/müşterilere verilecek tedarik kartları aracılığıyla kullandırılacak olan kredinin Limit 1 kısmının diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi ve sadece bu limite % 0 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu uygulanması mümkün olduğu hakkı

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
11/03/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

Konu: KKDF

 

 

................... BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

...........................

 

İlgi: ................. tarih ve ............ sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Bankanızca, ana satıcı firmanın bayi/müşterilerine yaptığı vadeli satış işlemlerinde kullanılmak üzere "tedarik kart" adı verilen bir tahsilat sistemi kurulmasının planlandığı, bu kartın bayiye iki ayrı kredi limiti sağladığı, bu limitlerden birincisinin bayinin yalnızca ana firmayla arasındaki mal alış verişinden kaynaklanan ödemelerde kullanabileceği (Limit 1), ikinci limitin ise bayinin tüm alışverişlerinde kullanılabileceği (Limit 2) belirtilerek, tedarik kart aracılığıyla kullandırılacak olan kredinin limit 1 kısmının ticari kredi olmasından dolayı diğer krediler kapsamında değerlendirilerek bu kısma % 0 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 15.08.2004 tarihli ve 25554 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/7735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi oranı % 15 olarak tespit edilmiş olup, diğer kredilerde ise bu oran, 29.07.2004 tarihli ve 25537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/7633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 0 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, T.C. Merkez Bankasının 2000/6 sayılı Genelgesinde, "...Açılan tüketici kredilerinin ticari olup olmadığı bankalarca yapılacak istihbarat çerçevesinde değerlendirilecek olup, kredi kartı taksitlendirmeleri, kredi kartı nakit avansı, kredili mevduatın krediye dönüşen kısmı, banka personeline kendi ihtiyaçları için kullandırılan krediler, tek hesap, açık hesap, ihtiyaç kredisi ve benzeri krediler tüketici kredisi sayılmaktadır..." denilmektedir.

Buna göre, yalnızca ana firmayla bayi arasındaki ticari nitelikteki ödemelere tahsis edilmesi ve yapılan diğer harcamaların ayrı izlenmesi şartıyla; bankanızca bayi/müşterilere verilecek tedarik kartları aracılığıyla kullandırılacak olan kredinin Limit 1 kısmının diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi ve sadece bu limite % 0 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, ilgide kayıtlı yazınızda, tedarik kart sisteminin yalnızca Limit 1 için ana firmaya yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere kısıtlanacağı, diğer harcamalarda bu limitin kullanılmasına sistemin olanak tanımayacağı ifade edilmekte olup, tedarik kartlarının amacı dışında kullanılması halinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin cezai faiziyle birlikte ödenmesinden bankanızın sorumlu tutulacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                     Başkan a.