Buradasınız

Özelge: Zorunlu nedenlerle iptal edildiği iddia edilen ithalatlar sebebiyle dilekçelerinizde sözü edilen firmalar tarafından ödenen fon kesintilerinin iade edilmesi hakkında…

Özelge: Zorunlu nedenlerle iptal edildiği iddia edilen ithalatlar sebebiyle dilekçelerinizde sözü edilen firmalar tarafından ödenen fon kesintilerinin iade edilmesi hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Tarih: 
03/09/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7

Konu:

 

........... GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK

HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

................

 

İlgi : ............... tarihli dilekçeleriniz.

İlgide kayıtlı dilekçeleriniz ve eklerinin incelenmesinden, ................. End. Mak. İmalat Ltd. Şti. tarafından 13.03.2007 tarihinde yapılan mal mukabili ithalat sebebiyle ödenen 1.542,21 YTL kaynak kullanımını destekleme fonu ile .......... Mak. Oto. Mad. Emlak ve İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 14.02.2007 tarihinde yapılan ithalat sebebiyle ödenen 1.113,80 YTL kaynak kullanımını destekleme fonunun söz konusu ithalatların zorunlu olarak iptal edilmesi sebebiyle iadesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yersiz veya fazla tahsil edilen fon kesintilerinin hak sahiplerine iadesi mümkün olmakla birlikte, iade taleplerinin bizzat hak sahiplerince ilgili bankaların genel müdürlüklerinin kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine yapılması ve iade talep dilekçesine malların iade edildiğine ve Türk gümrük bölgesinden çıkarıldığına ilişkin ilgili gümrük idarelerinden alınacak bir yazı ile bankalardan alınacak fon kesintilerinin ödendiğine ilişkin bir yazının eklenmesi halinde söz konusu olabilecektir. Ayrıca hak sahiplerinden ilgili vergi dairelerince istenebilecek diğer bilgi ve belgelerin de iade talep dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

Buna göre, zorunlu nedenlerle iptal edildiği iddia edilen ithalatlar sebebiyle dilekçelerinizde sözü edilen firmalar tarafından ödenen fon kesintilerinin şirketinize iade edilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                              Başkan a.