Buradasınız

Özelge: Vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan ithalata ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin bankaya yatırılmış olduğunu gösterir banka makbuzunun gümrük idarelerine ibrazı gerektiği hakkında&#823

Özelge: Vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan ithalata ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin bankaya yatırılmış olduğunu gösterir banka makbuzunun gümrük idarelerine ibrazı gerektiği hakkında&#823

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.68/6802-2
Tarih: 
22/09/2006
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.68/6802-2

Konu:

 

 

.............. GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

...............

 

 

İlgi: ............... tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, gümrük müşavirliği hizmeti verdiğiniz bir şirketten yaptığı mal mukabili ithalat işlemleri nedeniyle, düzenlenen her fatura için ayrı ayrı % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapıldığı belirtilmekte ve bu durumun söz konusu firmaya zaman ve işgücü kaybettirdiği belirtilerek, belirli dönemler itibariyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin peşin olarak ödenmesi ve alınacak dekont üzerinde her ithalat işlemine ilişkin olarak ödenmesi gereken kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi tutarının Gümrük Müdürlüğü tarafından düşüm yapılmak suretiyle işlem yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesine göre; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalattan % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabidir.

Diğer taraftan, vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan ithalata ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin bankaya yatırılmış olduğunu gösterir banka makbuzunun gümrük idarelerine ibrazı gerekmektedir.

Bu itibarla, söz konusu firma tarafından mal mukabili ithalat işlemleri nedeniyle, düzenlenen her fatura için ayrı ayrı % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin bankaya yatırılması ve söz konusu tutarların bankaya yatırıldığını gösterir banka makbuzunun Gümrük İdarelerine ibrazı gerekmektedir. İlgide kayıtlı dilekçenizde ifade edilen belirli dönemler itibariyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin peşin olarak ödenmesi ve alınacak dekont üzerinde her ithalat işlemine ilişkin olarak ödenmesi gereken kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi tutarının ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından düşüm yapılmak suretiyle işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                           

                                                                                                         Başkan a.