Buradasınız

Özelge: FOB teslim şekline göre yapılan ithalatta, gümrük beyannamesinde ithalatın teslim şeklinin FOB olarak belirtilmesi durumunda, fon kesintisi fiili ithal tarihinden önce bu bedel üzerinden bankalara yatırıldığından daha sonra navlun bedeli için düze

Özelge: FOB teslim şekline göre yapılan ithalatta, gümrük beyannamesinde ithalatın teslim şeklinin FOB olarak belirtilmesi durumunda, fon kesintisi fiili ithal tarihinden önce bu bedel üzerinden bankalara yatırıldığından daha sonra navlun bedeli için düze

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
06/03/2007
 

T.C.

                                                            MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7                                                          

KONU  : KKDF

           

 

........................

...........................

 

 

İlgi:   Bila tarihli bilgi edinme başvuru formunuz.

İlgide kayıtlı bilgi edinme başvuru formunda, FOB teslim şekline göre yapılan ithalatta, navlun bedelinin vadeli akreditifle ödenmesi durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususu ile Merkez Bankası'nın 13.09.1990 tarih ve 90/16 sayılı talimatının yürürlüğünün devam edip etmediği hususlarında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 05.08.1996 tarih ve 96/2 sayılı Merkez Bankası talimatı gereğince; fon kesintisi, gümrük beyannamesinde belirtilen teslim şekline göre ithal değerine eşit olan kredi tutarı üzerinden (Örneğin, teslim şekli FOB ise FOB bedel üzerinden, teslim şekli CIF ise CIF bedeli üzerinden) hesaplanarak fiili ithal tarihinden önce bankalara veya özel finans kurumlarına yatırılmaktadır.

Buna göre, FOB teslim şekline göre yapılan ithalatta, gümrük beyannamesinde ithalatın teslim şeklinin FOB olarak belirtilmesi durumunda, fon kesintisi fiili ithal tarihinden önce bu bedel üzerinden bankalara yatırıldığından daha sonra navlun bedeli için düzenlenen akreditifler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kaynak kullanımını destekleme fonu uygulamasına ilişkin Merkez Bankası'nın 13.09.1990 tarih ve 90/16 sayılı talimatının bu tarihten sonraki talimatlarla değişmeyen kısımları  halen yürürlüktedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim

          

     Başkan a