Buradasınız

Özelge: Türkiye'de kullanılmak üzere yurt dışında yerleşik kişilere açılan döviz veya YTL kredilerinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmayacağı hk

Özelge: Türkiye'de kullanılmak üzere yurt dışında yerleşik kişilere açılan döviz veya YTL kredilerinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmayacağı hk

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.68/6802-7
Tarih: 
29/04/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.68/6802-7

Konu  :  K.K.D.F.

 

......................

..........................

..............

 

İlgi     : .............. tarih ve .............. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Türkiye'de kullanılmak üzere yurt dışında yerleşik kişilere açılan döviz veya YTL kredilerinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 6 numaralı bendinde, bankalarca yurt dışında yerleşik kişilere açılacak krediler fona kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Konuya ilişkin olarak, T.C. Merkez Bankasının 02.01.2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesinin "Krediler" başlıklı 3 üncü bölümünün 2.1.7 nci maddesinde, bankaların yurt dışında yerleşik kişilere açacakları döviz kredilerini transfer etmeyerek nezdlerinde açacakları döviz tevdiat hesabına kaydetmeleri ve bu hesabın kredi lehdarının Türkiye'deki ödemeleri için kullanılmasının mümkün olmadığı, diğer bir ifade ile bankalarca yurt dışında yerleşik kişilere açılacak döviz kredilerinin doğrudan yut dışında kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğin 11 inci maddesinin 13 üncü fıkrasında, bankalarca yurt dışında yerleşik kişilere açılacak döviz ve Türk Lirası kredilerin Türkiye'deki mevduat hesaplarına yatırılmak suretiyle de kullanılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişilere açılacak kredilerin yurt dışında kullanılması durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmaması, ancak bu kredilerin Türkiye'deki mevduat hesaplarına yatırılmak suretiyle kullanılması durumunda döviz veya Türk Lirası kredilere uygulanan hükümler çerçevesinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                         Başkan a.