Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 23/03/2018
E.g., 23/03/2018
28
Aralık
2017
Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan “2018 Yılı Vergi Takvimi” internet ortamında kullanıma sunulmaktadır....
27
Aralık
2017
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. ...
27
Aralık
2017
27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 3);  7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 72 nci...
26
Aralık
2017
26/12/2017 tarihli ve 30282 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 72 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; takdir komisyonlarınca, 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi birim metrekare değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim d...
25
Aralık
2017
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasını gösteren Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği’nde değişiklikler yapan Seri: A Sıra No: 9 Tahsilat Genel Tebliği 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı....
25
Aralık
2017
23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)’de; 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına D...
25
Aralık
2017
23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 301 Seri No.lu  Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer verilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
21
Aralık
2017
21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 483) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar uyg...
21
Aralık
2017
21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 488 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 426) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar uyg...
21
Aralık
2017
21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; Türkiye İş Kurumundan yarım çalışma ödeneği alanlara ilişkin belge verilme süresi 21.03.2017 tarihinde ...

Sayfalar