Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 21/10/2018
E.g., 21/10/2018
31
Mayıs
2018
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. taksit ödeme dönemi devam ediyor.Ödemelerinizi, - www.gib.gov.tr internet sayfamızdan (02:00 - 22:00 saatleri arasında),...
30
Mayıs
2018
Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasina Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır....
30
Mayıs
2018
Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasina Dair Tebliğ (Sıra No: 4) 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır....
29
Mayıs
2018
29/5/2018 tarih ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:...
29
Mayıs
2018
17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması...
28
Mayıs
2018
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 29/5/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. ...
28
Mayıs
2018
Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen mükellefler, Kanun kapsamındaki işlemlerine yönelik başvurularını;...
28
Mayıs
2018
26/05/2018 tarihli ve 30432 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) ile ; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 5520 sayılı Kuruml...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Sıra No:498) ; 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğ ile öngörülen zorunlulukların yerine getirilmesi bakımın...

Sayfalar