Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 25/03/2019
E.g., 25/03/2019
22
Haziran
2006
Devlet Bakanı sayın Ali Babacan ve Maliye Bakanı sayın Kemal Unakıtan'ın menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda 22/06/2006 tarihinde birlikte yapmış oldukları basın açıklaması ile ilgili bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız....
22
Haziran
2006
Bu tebliğ ile, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin vermek zorunda olduğu söz konusu bildirim uygulamasının; gerek vergi dairelerinin gerekse mükelleflerin iş yükünü arttırdığı ve çeşitli ihtilaflara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. ...
21
Haziran
2006
Kurumlar Vergisi oranını %30'dan %20'ye indiren muafiyet, indirim ve istisnalar vb. konularda değişiklikler içeren ve vergi mevzuatımıza transfer fiyatlandırması gibi yeni müesseseler getiren Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi....
19
Haziran
2006
Yeniden yapılanma sürecinde mükellef odaklı bir yapıya geçilmesiyle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının Ana hizmet birimlerinden birisi olan Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı mükelleflere etkin ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla Mükellef Hizmetleri Eğitim Programları gerçekleştirmekted...
15
Haziran
2006
Vergi sisteminin ekonomi ve sosyal politikalara uyumunun gözetilmesi, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi, mükelleflere kaliteli hizmet sunulması ve mükelleflerin vergiye uyumunun en üst seviyeye yükseltilmesi gibi temel fonksiyonları ile kamu yönetiminde önemli bir yere sahip olan Gelir İdaresi B...
6
Haziran
2006
Başkanlığımıza, Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlıklara intikal eden sıkça sorulan sorular, konularına göre tasnif edilerek "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında yayınlanmıştır....
1
Haziran
2006
Başkanlığımız 2006 yılı eğitim planı çerçevesinde, vergi mevzuatına ilişkin uygulamaların daha etkin ve süratli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, vergileme işlemlerinde tereddüt edilen hususların açıklığa kavuşturulması ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, İzmir'de Vergi Dairesi Müdür Yardı...
31
Mayıs
2006
25.05.2006 Tarihli Bakan Onayına İstinaden 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun'un 9 uncu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 70 inci maddeleri uyarınca kamu personeli olmayan...
26
Mayıs
2006
Kayıtdışılığı azaltmaya ve mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik alınan tedbirler ve mükellef haklarını korumak için yapılan uygulamaları görüşmek üzere 20-21 Mayıs 2006 tarihleri arasında Maliye Bakanı Sayın Kemal UNA...

Sayfalar