Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 19/03/2019
E.g., 19/03/2019
17
Mart
2006
39 No.lu KDV Sirküleri ile, 8 Mart Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2006/10138 sayılı BKK ile KDV oranı indirilen malların kapsamı ve niteliği açıklanmıştır....
17
Mart
2006
98 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir....
16
Mart
2006
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesine ilişkin 2006/10170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir....
14
Mart
2006
Söz konusu Sirküler ile konut yapı kooperatiflerince üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptırılan okul, hastane, sağlık ocağı, ibadethane gibi yapılara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde, istisna veya indirimli oranda KDV uygulanması sağlanmaktadır....
8
Mart
2006
Mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir....
2
Mart
2006
İdaremizin, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak amacı doğrultusunda, Gelir İdaresi Başkanlığı ile TÜRMOB arasında varılan mutabakat çerçevesinde, kira geliri elde eden mükelleflerin, yıllık...
2
Mart
2006
357 seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile öngörülen hadler yarıya indirilmek suretiyle zorunlu olarak elektronik ortamda beyanname verecek mükelleflerin kapsamı genişletildi. ...
1
Mart
2006
T.C.MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.71/7100-120 UYGULAMA İÇ GENELGESİ...
28
Şubat
2006
Konut Kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisine İlişkin Olarak Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Tüketici Finansman Şirketleri Derneğine Gönderilen 10.02.2006 Tarihli ve 7976, 7977 ve 7978 Sayılı Yazı ...
25
Şubat
2006
Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN beraberinde Maliye Müsteşarı Sayın Hasan Basri AKTAN ve Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman ARIOĞLU ile birlikte bugün Erzurum'da üçüncüsü yapılan Vergi Dairesi Başkanları toplantısına katılmıştır. ...

Sayfalar