Buradasınız

15/3/2017 tarihli 2017/9973 sayılı BKK'nın yürürlük tarihinden önce yurt dışından kullanılan TL kredilere tahakkuk ettirilecek faizlere anılan BKK ile belirtilen yeni oranların uygulanıp uygulanmayacağı hk.

15/3/2017 tarihli 2017/9973 sayılı BKK'nın yürürlük tarihinden önce yurt dışından kullanılan TL kredilere tahakkuk ettirilecek faizlere anılan BKK ile belirtilen yeni oranların uygulanıp uygulanmayacağı hk.

Sayı: 
70903105-165.01.04-E.33607
Tarih: 
20/03/2017

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı


 

 

20.03.2017

 

 

 

Sayı : 70903105-165.01.04-E.33607

Konu : KKDF Oran Değişikliği


 

 

 

 

.....

İlgi ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından kullanılan Türk Lirası kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranlarında değişiklik yapıldığından bahisle anılan Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihinden önce kullanılmış olan TL krediler için tahakkuk ettirilecek faizlere yeni oranların uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda % 0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince, Türk Lirası kredilerde fon kesintisi, tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.

Bu itibarla, Türk Lirası kredilerde fon kesintisi faiz tahakkukunda doğduğundan, yurt dışından kullanılan söz konusu kredilerle ilgili olarak kredi kullanım tarihine bakılmaksızın 15/3/2017 (bu tarih dahil) tarihinden sonra tahakkuk ettirilecek faizlere, ortalama vadesi bir yılın altında olan kredilerde % 1, ortalama vadesi 1 yıl ve üzeri olan kredilerde ise % 0 (sıfır) oranındaki yeniden belirlenen KKDF kesinti oranlarının uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

.....