İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (GERÇEK KİŞİLER) - EK 2

Tarih
İL seçiniz
VERGİ DAİRESİ ADInı seçiniz
Adı Soyadı
MÜKELLEF BİLGİLERİ
Adı
Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Adresi
Telefon Numarası
Fax Numarası
Elektronik Posta Adresi
@
Teslim Alan
Teslim Eden