Buradasınız

Özelge: Yurt dışından sağlanan ortalama vadesi 1 yılı aşan Türk Lirası Kredilerine kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında

Özelge: Yurt dışından sağlanan ortalama vadesi 1 yılı aşan Türk Lirası Kredilerine kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8
Tarih: 
29/09/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8

KONU   :

 

................

 

İlgi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını muhatap 29.05.2007 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, yurt dışından sağlanan ortalama vadesi 1 yılı aşan Türk Lirası Kredilerine kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğ'in 3. maddesinin 20 numaralı bendi uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredileri fon kesintisinden istisna tutulmuştur.

Diğer taraftan, yurt dışından sağlanacak Türk Lirası kredilerin, kaynak kullanımını destekleme fonu yönünden döviz kredisi olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanacak ortalama vadesi 1 yılı aşan Türk Lirası kredilerin kaynak kullanımını destekleme fonu istisnasından yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                       

                                                                                                             Başkan a.