Buradasınız

Özelge: Döviz kredileri hk.

Özelge: Döviz kredileri hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03
Tarih: 
06/06/2012
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

Sayı   : B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03

Konu : KKDF

 

 

 ......................

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, ............ tarafından 19.08.2011 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 17. maddesinin (b) fıkrasının (v) numaralı bendine istinaden 7 yıl vadeli 7.700.000-Avro'luk döviz kredisi kullandırıldığı ve bu kredinin diğer krediler kapsamında değerlendirilip kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin % 0 uygulandığı belirtilerek, kredinin kullanım tarihi üzerinden 1 yıl geçmeden kapatılması halinde söz konusu krediye fon kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.  

            Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredileri üzerinden (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer krediler üzerinden ise % 0 (sıfır) oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması karara bağlanmıştır. Aynı Tebliğin 2 nci maddesine göre, döviz kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi, kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.

Öte yandan, ortalama vadenin bir yıldan uzun olması sebebiyle istisna uygulaması yurt dışından sağlanan döviz ve altın kredileri için söz konusu olup, Türkiye'deki bankalardan (yurt içinden) döviz kredisi kullanılması durumunda vadeye bağlı olarak istisna uygulaması mümkün bulunmamaktadır.

 Buna göre, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere bir yıldan uzun vadeli olarak ticari veya mesleki amaçla kullandırılacak döviz kredileri % 0 oranında fon kesintisi uygulanan diğer krediler kapsamında olduğundan, söz konusu kredilerin kullanım tarihi üzerinden 1 yıl geçmeden önce kapatılmak istenilmesi halinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına  gerek bulunmamaktadır.   

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 Başkan a.