Buradasınız

Kamu Personeli Olmayan Kimselere Verilecek Ödül ve İkramiyelerin Ödenmesinde, Münferit Bakanlık Makamı Onayı Aranılmadan Ödeme Yapılabilecektir.

Kamu Personeli Olmayan Kimselere Verilecek Ödül ve İkramiyelerin Ödenmesinde, Münferit Bakanlık Makamı Onayı Aranılmadan Ödeme Yapılabilecektir.

25.05.2006 Tarihli Bakan Onayına İstinaden 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun'un 9 uncu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 70 inci maddeleri uyarınca kamu personeli olmayan kimselere verilecek ödül ve ikramiyelerin her birinin ödemesi, münferit Bakanlık Makamı onayı aranılmaksızın, 2006 Mali Yılı için Harcama Yetkililerinden alınacak onay doğrultusunda yapılacaktır.