Buradasınız

Özelge: Bankadan eğitim ücretlerinin finansmanı amacıyla kullandırılacak kredilerden % 15 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında..

Özelge: Bankadan eğitim ücretlerinin finansmanı amacıyla kullandırılacak kredilerden % 15 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında..

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Tarih: 
01/03/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7

KONU: K.K.D.F.

 

 

 

....................... A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

.......................

 

 

İlgi: .................. tarih ve ................. sayılı yazınız.

   

İlgide kayıtlı yazınızda, yüksek okulda eğitim gören öğrencilere Bankanızca eğitim ücretlerinin finansmanı amacıyla kredi kullandırılacağı, kullandırılan kredi tutarının üniversitenin vakıf hesabına geçirileceği belirtilmekte ve söz konusu kredinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2'nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, hangi işlemlerden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı aynı Tebliğin 3. maddesinde sayılmıştır. Anılan maddenin incelenmesinden, eğitim ücretlerinin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilere ilşkin olarak bir muafiyet ya da istisnaya yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Buna göre, Bankanızca eğitim ücretlerinin finansmanı amacıyla kullandırılacak kredilerden % 15 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

              Başkan a.