Buradasınız

Özelge: Faktoring şirketlerinin yurt dışından kullandıkları kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi

Özelge: Faktoring şirketlerinin yurt dışından kullandıkları kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
26/11/2006
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

KONU   : K.K.D.F.

 

 

..........................

 

İlgi: T.C. Merkez Bankasını muhatap 26.09.2006 tarih ve 6817 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, finansman ve faktoring şirketlerinin faaliyetlerinin 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlendiği ve Merkez Bankasının risk işlemleri genelgesinde, faktoring şirketlerinin de finansman şirketleri içerisinde sayıldığı bildirilmekte ve faktoring şirketlerinin yurt dışından kullandıkları bir yıldan kısa vadeli kredilerden kaynak kullanımını destekleme fonuna kesinti yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş istenilmektedir.

88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2.maddesinde bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları krediler ile bu kurumlarca kullandırılan "diğer krediler"de fon kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan 6 Sıra Nolu Tebliğin 3. maddesinin 23 numaralı bendinde faktoring şirketleri tarafından yurt dışından ihracat faktoringi amacıyla sağlanan ve bu amaçla kullandırılan fonlar, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır. Aynı Tebliğin 3. maddesinin 20 numaralı bendinde ise Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredilerinden Fona kesinti yapılmayacağı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3 üncü maddesinde, faktoring şirketi, mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek, tahsilini üstlenen, bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak, finansman sağlayan şirketler olarak tarif edilmiştir. Finansman şirketi ise devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren tüketici kredi şirketleri olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, kaynak kullanımını destekleme fonu açısından bu kurumlar ayrı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Kararnamede bahsi geçen finansman şirketleri ibaresinin faktoring şirketlerini içermediği açıktır.

Buna göre, faktoring şirketleri tarafından yurt dışından ihracat faktoringi amacıyla sağlanan ve bu amaçla kullandırılan fonlara kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacaktır. Ancak, ihracat faktoringi dışında bu şirketlerin yurt dışından kullandıkları bir yıldan kısa vadeli kredilerden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                     

                                                                                                                                Başkan a.