Buradasınız

Özelge: Tescil edilen gümrük beyannamelerinde, ödeme şeklinin kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerinden biri olarak beyan edilmesi halinde, bu ödeme şekillerine göre yapılacak ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme f

Özelge: Tescil edilen gümrük beyannamelerinde, ödeme şeklinin kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerinden biri olarak beyan edilmesi halinde, bu ödeme şekillerine göre yapılacak ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme f

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
18/01/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

Konu:

 

 

Sn. .....................

.............................

 

 

İlgi: .................. tarihli bilgi edinme başvurunuz.

İlgide kayıtlı bilgi edinme başvurunuzda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168. maddesi kapsamında geri gelen eşyaya kaynak kullanımını destekleme fonu uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 168. maddesinin 1 inci fıkrası; "serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, İthalat vergilerinden muaf tutulur. Üç yıllık süre, beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir." Hükmünü amirdir

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 567 inci maddesinin birinci fıkrası ise; " eşyanın süresi içinde mücbir sebep belgesi ibrazı ile süre uzatımı talebi olmaksızın Kanunun 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrükçe uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak geri getirilmesi halinde, Kanunun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki ile gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır." Hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda tescil edilen gümrük beyannamelerinde, ödeme şeklinin kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerinden biri olarak beyan edilmesi halinde, bu ödeme şekillerine göre yapılacak ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                                                                                                                        Başkan a.