4811 SAYILI "VERGİ BARIŞI" KANUNU UYARINCA
31.12.2003 VE 30.09.2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE YAPILAN TAHSİLAT TUTARLARI
( KÜMÜLATİF )
   
(BİN TL.)
 
Ö D E N E N T U T A R L A R
4811 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ
31/12/2003
30/09/2004
Kesinleşmiş Alacaklar (md.2)
1.140.273.803.306
2.063.200.670.160
Kesinleşmiş Alacaklar (md.2/c)
6.929.079.966
8.663.368.379
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasındaki Alacaklar (md.3)
365.181.525.872
524.112.691.711
İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar (md.5)
75.911.720.093
156.747.139.688
Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Beyan (md.6)
115.830.646.700
126.172.524.503
Gelir Vergisi Matrah Artırımı (md.7)
150.736.133.979
225.173.427.091
Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı (md.7)
508.739.206.996
780.053.809.231
G.V.K 94/6 Vergi Artırımı (md.7)
56.120.302.811
88.316.495.319
K.D.V. Matrah Artırımı (md.8)
297.313.051.710
472.110.013.213
Gelir (Stp) Vergisi Matrah Artırımı (md.9)
13.699.398.871
22.176.479.241
Kıymetli Maden Ziynet Eşyası Değerleme Farkı (md.13)
13.069.600.983
15.041.004.160
Ecrimisil Alacakları (md.15/2)
16.489.901.503
18.148.276.411
TOPLAM
2.760.294.372.790
4.499.915.899.107
KİT, İDT VE MAHALLİ İDARELER TOPLAMI
93.461.444.811
214.844.712.807
GENEL TOPLAM
2.853.755.817.601
4.714.760.611.914
KAYNAK : İLLERDEN ALINAN BİLGİLER
NOT : 1- DEFATEN YAPILAN ÖDEMELER VE ERKEN ÖDEME TUTARLARINI DA KAPSAMAKTADIR.
: 2- BAZI İLLERCE YAPILAN DÜZELTMEYE BAĞLI OLARAK 31.03.2006 TARİHİ İTİBARİYLE YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.