Buradasınız

Haberler

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi ihdas edilmiş olup, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi ihdas edilmiş olup, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi ihdas edilmiş olup, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 5/12/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 5/12/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 5/12/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

03/12/2019 tarih 30967 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:309) ile ; “Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulaması” açısından uygulamadan yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları, uygulamadan yararlanmaya ilişkin taleplerin değerlendirilmesi, bu kapsamdaki mükellefler için vergiye tabi kazancın hesaplanması, uygulamaya ilişkin şartların kaybedilmesi ve uygulamadan çıkış hususları hakkında detaylı açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

03/12/2019 tarih 30967 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:309) ile ; “Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulaması” açısından uygulamadan yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları, uygulamadan yararlanmaya ilişkin taleplerin değerlendirilmesi, bu kapsamdaki mükellefler için vergiye tabi kazancın hesaplanması, uygulamaya ilişkin şartların kaybedilmesi ve uygulamadan çıkış hususları hakkında detaylı açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

03/12/2019 tarih 30967 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:309) ile ; “Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulaması” açısından uygulamadan yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları, uygulamadan yararlanmaya ilişkin taleplerin değerlendirilmesi, bu kapsamdaki mükellefler için vergiye tabi kazancın hesaplanması, uygulamaya ilişkin şartların kaybedilmesi ve uygulamadan çıkış hususları hakkında detaylı açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onyedinci, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onbeşinci ve 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların sekizinci taksitinin ödeme süreleri 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ermektedir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

Başkanlığımız İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri

AKBANK T.A.Ş  (*)

22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*)

23:40

FİNANSBANK A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*)

23:40

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*)

22:00

HSBC BANK A.Ş.

22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*)

23:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

23:40

DENİZBANK A.Ş. (*)

23:40

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

ODEA BANK A.Ş. (**)

22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

(*) Banka Kartları (debit) ile de ödeme yapılabilmektedir.

(**) Yapılandırma dosyaları hariç diğer ödemeler.

İçerik 1:

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onyedinci, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onbeşinci ve 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların sekizinci taksitinin ödeme süreleri 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ermektedir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

Başkanlığımız İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri

AKBANK T.A.Ş  (*)

22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*)

23:40

FİNANSBANK A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*)

23:40

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*)

22:00

HSBC BANK A.Ş.

22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*)

23:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

23:40

DENİZBANK A.Ş. (*)

23:40

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

ODEA BANK A.Ş. (**)

22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

(*) Banka Kartları (debit) ile de ödeme yapılabilmektedir.

(**) Yapılandırma dosyaları hariç diğer ödemeler.

İçerik 2:

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onyedinci, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onbeşinci ve 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların sekizinci taksitinin ödeme süreleri 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ermektedir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

Başkanlığımız İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri

AKBANK T.A.Ş  (*)

22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*)

23:40

FİNANSBANK A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*)

23:40

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*)

22:00

HSBC BANK A.Ş.

22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*)

23:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

23:40

DENİZBANK A.Ş. (*)

23:40

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

ODEA BANK A.Ş. (**)

22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

(*) Banka Kartları (debit) ile de ödeme yapılabilmektedir.

(**) Yapılandırma dosyaları hariç diğer ödemeler.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi“ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu ikinci çalıştay, 12-15 Kasım 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla Mersin’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın tüm katılımcıları, ulaştırma ve lojistik sektöründe bir önceki çalıştayda belirlenen sorunlar üzerinde tartışarak kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Gökhan Özçubuk, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de ulaştırma ve lojistik sektörüne ilişkin mevcut durumu kayıt dışılık açısından değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kritik önemini vurgulamıştır.

PwC  Şirket Ortağı Sn. Ersun BAYRAKTAROĞLU, Türkiye’de ulaştırma ve lojistik sektörününe yönelik genel değerlendirmeler yapmış, kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda sektöre yönelik tespitlerini paylaşmıştır.  

PwC Şirket Vergi Hizmetleri Direktörü Sn. Ümit Başkırt, Türkiye’nin lojistik altyapısı ve ulaştırma modlarına ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin bilgilendirici bir sunum gerçekleştirmiştir.

Ulaştırma ve lojistik sektörünün ele alındığı ikinci sektör çalıştayının moderasyonunu öğretim görevlileri Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya, Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Prof. Dr. Birdoğan Baki ve Atiye Tümenbatur ile birlikte üstlenen Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuş, sektör rakamlarını yansıtmış ve çalıştayda izlenecek çalışma yöntemi ve projenin gelecek adımlarından bahsetmiştir.

12-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''2. Ulaştırma ve Lojistik Sektör Çalıştayı’nda” kayıt dışılık ile mücadele konusunda sektöre özgü sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışılmıştır.

12-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''2. Ulaştırma ve Lojistik Sektör Çalıştayı’nda” kayıt dışılık ile mücadele konusunda sektöre özgü sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışılmıştır.


İçerik 1:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi“ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu ikinci çalıştay, 12-15 Kasım 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla Mersin’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın tüm katılımcıları, ulaştırma ve lojistik sektöründe bir önceki çalıştayda belirlenen sorunlar üzerinde tartışarak kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Gökhan Özçubuk, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de ulaştırma ve lojistik sektörüne ilişkin mevcut durumu kayıt dışılık açısından değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kritik önemini vurgulamıştır.

PwC  Şirket Ortağı Sn. Ersun BAYRAKTAROĞLU, Türkiye’de ulaştırma ve lojistik sektörününe yönelik genel değerlendirmeler yapmış, kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda sektöre yönelik tespitlerini paylaşmıştır.  

PwC Şirket Vergi Hizmetleri Direktörü Sn. Ümit Başkırt, Türkiye’nin lojistik altyapısı ve ulaştırma modlarına ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin bilgilendirici bir sunum gerçekleştirmiştir.

Ulaştırma ve lojistik sektörünün ele alındığı ikinci sektör çalıştayının moderasyonunu öğretim görevlileri Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya, Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Prof. Dr. Birdoğan Baki ve Atiye Tümenbatur ile birlikte üstlenen Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuş, sektör rakamlarını yansıtmış ve çalıştayda izlenecek çalışma yöntemi ve projenin gelecek adımlarından bahsetmiştir.

12-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''2. Ulaştırma ve Lojistik Sektör Çalıştayı’nda” kayıt dışılık ile mücadele konusunda sektöre özgü sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışılmıştır.

12-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''2. Ulaştırma ve Lojistik Sektör Çalıştayı’nda” kayıt dışılık ile mücadele konusunda sektöre özgü sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışılmıştır.


İçerik 2:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi“ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu ikinci çalıştay, 12-15 Kasım 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla Mersin’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın tüm katılımcıları, ulaştırma ve lojistik sektöründe bir önceki çalıştayda belirlenen sorunlar üzerinde tartışarak kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Gökhan Özçubuk, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de ulaştırma ve lojistik sektörüne ilişkin mevcut durumu kayıt dışılık açısından değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kritik önemini vurgulamıştır.

PwC  Şirket Ortağı Sn. Ersun BAYRAKTAROĞLU, Türkiye’de ulaştırma ve lojistik sektörününe yönelik genel değerlendirmeler yapmış, kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda sektöre yönelik tespitlerini paylaşmıştır.  

PwC Şirket Vergi Hizmetleri Direktörü Sn. Ümit Başkırt, Türkiye’nin lojistik altyapısı ve ulaştırma modlarına ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin bilgilendirici bir sunum gerçekleştirmiştir.

Ulaştırma ve lojistik sektörünün ele alındığı ikinci sektör çalıştayının moderasyonunu öğretim görevlileri Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya, Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Prof. Dr. Birdoğan Baki ve Atiye Tümenbatur ile birlikte üstlenen Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuş, sektör rakamlarını yansıtmış ve çalıştayda izlenecek çalışma yöntemi ve projenin gelecek adımlarından bahsetmiştir.

12-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''2. Ulaştırma ve Lojistik Sektör Çalıştayı’nda” kayıt dışılık ile mücadele konusunda sektöre özgü sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışılmıştır.

12-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''2. Ulaştırma ve Lojistik Sektör Çalıştayı’nda” kayıt dışılık ile mücadele konusunda sektöre özgü sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışılmıştır.


Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin hazırlanan Videoya, Medya Portal (https://tv.gib.gov.tr) adresinden, Teknik Kılavuza https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html adresinden ulaşılabilecektir.

İçerik 1:

Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin hazırlanan Videoya, Medya Portal (https://tv.gib.gov.tr) adresinden, Teknik Kılavuza https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html adresinden ulaşılabilecektir.

İçerik 2:

Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin hazırlanan Videoya, Medya Portal (https://tv.gib.gov.tr) adresinden, Teknik Kılavuza https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html adresinden ulaşılabilecektir.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında, akaryakıt sektöründe yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi amacıyla 19-23 Ekim 2019 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla Afyonkarahisar ilinde ikinci çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sn. Abdullah KİRAZ tarafından yapılan açılış konuşmasında; akaryakıt sektörüne ilişkin mevcut durum değerlendirilmiş, akaryakıt sektörünün hizmet verdiği ve ilişkili olduğu sektörlerin fazlalığı da göz önüne alındığında sektördeki kayıt dışılığın önlenmesinin büyük önem arz ettiği hususları ifade edilerek çalıştayın tüm katılımcılar açısından faydalı geçmesi temennisinde bulunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK tarafından yapılan konuşmada; katılımcılara akaryakıt sektörünün büyüklüğü ve sektördeki oyuncu sayıları hakkında bilgiler verilmiş, yine akaryakıt üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirlerimiz içerisindeki payına vurgu yapılarak akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğin sağlanmasının Başkanlığımız ve tüm kurum ve kuruluşlar açısından büyük önem arz ettiği hususları ifade edilmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Genel Sekreteri Sn. Coşkun DURU’ nun moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda, sektördeki kayıt dışılığın ülkemizdeki boyutu ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri ile sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve yine kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi hususlarında bilgi paylaşımlarında bulunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Sn. Mesut UÇAK tarafından çalıştayın kazanımlarına ilişkin genel değerlendirmeler yapılarak kapanış konuşması gerçekleştirilmiştir.

İçerik 1:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında, akaryakıt sektöründe yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi amacıyla 19-23 Ekim 2019 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla Afyonkarahisar ilinde ikinci çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sn. Abdullah KİRAZ tarafından yapılan açılış konuşmasında; akaryakıt sektörüne ilişkin mevcut durum değerlendirilmiş, akaryakıt sektörünün hizmet verdiği ve ilişkili olduğu sektörlerin fazlalığı da göz önüne alındığında sektördeki kayıt dışılığın önlenmesinin büyük önem arz ettiği hususları ifade edilerek çalıştayın tüm katılımcılar açısından faydalı geçmesi temennisinde bulunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK tarafından yapılan konuşmada; katılımcılara akaryakıt sektörünün büyüklüğü ve sektördeki oyuncu sayıları hakkında bilgiler verilmiş, yine akaryakıt üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirlerimiz içerisindeki payına vurgu yapılarak akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğin sağlanmasının Başkanlığımız ve tüm kurum ve kuruluşlar açısından büyük önem arz ettiği hususları ifade edilmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Genel Sekreteri Sn. Coşkun DURU’ nun moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda, sektördeki kayıt dışılığın ülkemizdeki boyutu ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri ile sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve yine kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi hususlarında bilgi paylaşımlarında bulunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Sn. Mesut UÇAK tarafından çalıştayın kazanımlarına ilişkin genel değerlendirmeler yapılarak kapanış konuşması gerçekleştirilmiştir.

İçerik 2:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında, akaryakıt sektöründe yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi amacıyla 19-23 Ekim 2019 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla Afyonkarahisar ilinde ikinci çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sn. Abdullah KİRAZ tarafından yapılan açılış konuşmasında; akaryakıt sektörüne ilişkin mevcut durum değerlendirilmiş, akaryakıt sektörünün hizmet verdiği ve ilişkili olduğu sektörlerin fazlalığı da göz önüne alındığında sektördeki kayıt dışılığın önlenmesinin büyük önem arz ettiği hususları ifade edilerek çalıştayın tüm katılımcılar açısından faydalı geçmesi temennisinde bulunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK tarafından yapılan konuşmada; katılımcılara akaryakıt sektörünün büyüklüğü ve sektördeki oyuncu sayıları hakkında bilgiler verilmiş, yine akaryakıt üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirlerimiz içerisindeki payına vurgu yapılarak akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğin sağlanmasının Başkanlığımız ve tüm kurum ve kuruluşlar açısından büyük önem arz ettiği hususları ifade edilmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Genel Sekreteri Sn. Coşkun DURU’ nun moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda, sektördeki kayıt dışılığın ülkemizdeki boyutu ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri ile sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve yine kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi hususlarında bilgi paylaşımlarında bulunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Sn. Mesut UÇAK tarafından çalıştayın kazanımlarına ilişkin genel değerlendirmeler yapılarak kapanış konuşması gerçekleştirilmiştir.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Arttırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında “Dış Ticaret” alanında kayıt dışılığın ve bundan kaynaklanan vegi kayıplarının ele alındığı ilk Çalıştay, 5-7 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenmiştir.

Projede faydalanıcı kurum Gelir İdaresi Başkanlığı, yüklenici firma ise PwC Türkiye’dir. Çalıştaya; Hazine ve Maliye Bakanlığından Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Daireleri, Ticaret Bakanlığından; İhracat, İthalat, Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler, Gümrükler, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlükleri, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı temsilcileri kamu adına, TİM, TOBB, TÜRMOB, Gümrük Müşavirleri Dernekleri, TÜSİAD, MÜSİAD, Bursa Serbest Bölge İşadamları Derneği ile otomotiv, tekstil, elektronik, kimya, gıda, lojistik, gümrükleme sektörlerinde faaliyet gösteren bazı firmaların temsilcileri ise özel sektör adına katılım sağlamışlardır.

Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Adem BİLGİLİ yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de dış ticarete ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

Ardından PwC Dolaylı Vergiler Lideri ve Şirket Ortağı Sayın Cenk ULU, Türkiye’de dış ticarete ilişkin genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumlulukları vurgulamıştır.

Çalıştayın Moderatörlüğünü üstlenen Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Hakan Çınar, açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.   

Proje kapsamındaki Dış Ticaret konusunda toplam üç çalıştay düzenlenecek olup, ilk çalıştayın amacı kayıt dışılığa neden olan sorunların tespit edilmesi olmuştur. Ayrıca Dahilde İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Menşe Kıymet Farklılıkları, Transit ve Antrepo Rejimi, İhracat ve Hariçte İşleme Rejimi, Serbest Bölge Uygulamaları başlıkları altında toplam sekiz çalışma grubu oluşturulmuştur.

Çalışma grupları her oturumun sonunda bulgularıyla ilgili bilgilendirme yapmışlardır. En çok üzerinde durulan konu dahilde işleme uygulamaları olmuştur. Bu konuda hemen her sektörün temsilcilerinin yer aldığı 4 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Öne çıkan sorunlar, ayniyat tespiti ve kapasite raporları olmuştur. TOBB temcilcileri, ikinci çalıştayda kapasite raporu konusunda kapsamlı bir sunum yapacaklarını ifade etmişlerdir.

Çalıştayda Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi ve Serbest Bölgeler hakkında kapsamlı sunumlar yapılmıştır.

Kapanış konuşmasını ise 3 günlük çalıştayın değerlendirmesi ile Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Muhammet Ali AYAZ yapmıştır.

İçerik 1:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Arttırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında “Dış Ticaret” alanında kayıt dışılığın ve bundan kaynaklanan vegi kayıplarının ele alındığı ilk Çalıştay, 5-7 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenmiştir.

Projede faydalanıcı kurum Gelir İdaresi Başkanlığı, yüklenici firma ise PwC Türkiye’dir. Çalıştaya; Hazine ve Maliye Bakanlığından Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Daireleri, Ticaret Bakanlığından; İhracat, İthalat, Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler, Gümrükler, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlükleri, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı temsilcileri kamu adına, TİM, TOBB, TÜRMOB, Gümrük Müşavirleri Dernekleri, TÜSİAD, MÜSİAD, Bursa Serbest Bölge İşadamları Derneği ile otomotiv, tekstil, elektronik, kimya, gıda, lojistik, gümrükleme sektörlerinde faaliyet gösteren bazı firmaların temsilcileri ise özel sektör adına katılım sağlamışlardır.

Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Adem BİLGİLİ yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de dış ticarete ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

Ardından PwC Dolaylı Vergiler Lideri ve Şirket Ortağı Sayın Cenk ULU, Türkiye’de dış ticarete ilişkin genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumlulukları vurgulamıştır.

Çalıştayın Moderatörlüğünü üstlenen Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Hakan Çınar, açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.   

Proje kapsamındaki Dış Ticaret konusunda toplam üç çalıştay düzenlenecek olup, ilk çalıştayın amacı kayıt dışılığa neden olan sorunların tespit edilmesi olmuştur. Ayrıca Dahilde İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Menşe Kıymet Farklılıkları, Transit ve Antrepo Rejimi, İhracat ve Hariçte İşleme Rejimi, Serbest Bölge Uygulamaları başlıkları altında toplam sekiz çalışma grubu oluşturulmuştur.

Çalışma grupları her oturumun sonunda bulgularıyla ilgili bilgilendirme yapmışlardır. En çok üzerinde durulan konu dahilde işleme uygulamaları olmuştur. Bu konuda hemen her sektörün temsilcilerinin yer aldığı 4 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Öne çıkan sorunlar, ayniyat tespiti ve kapasite raporları olmuştur. TOBB temcilcileri, ikinci çalıştayda kapasite raporu konusunda kapsamlı bir sunum yapacaklarını ifade etmişlerdir.

Çalıştayda Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi ve Serbest Bölgeler hakkında kapsamlı sunumlar yapılmıştır.

Kapanış konuşmasını ise 3 günlük çalıştayın değerlendirmesi ile Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Muhammet Ali AYAZ yapmıştır.

İçerik 2:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Arttırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında “Dış Ticaret” alanında kayıt dışılığın ve bundan kaynaklanan vegi kayıplarının ele alındığı ilk Çalıştay, 5-7 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenmiştir.

Projede faydalanıcı kurum Gelir İdaresi Başkanlığı, yüklenici firma ise PwC Türkiye’dir. Çalıştaya; Hazine ve Maliye Bakanlığından Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Daireleri, Ticaret Bakanlığından; İhracat, İthalat, Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler, Gümrükler, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlükleri, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı temsilcileri kamu adına, TİM, TOBB, TÜRMOB, Gümrük Müşavirleri Dernekleri, TÜSİAD, MÜSİAD, Bursa Serbest Bölge İşadamları Derneği ile otomotiv, tekstil, elektronik, kimya, gıda, lojistik, gümrükleme sektörlerinde faaliyet gösteren bazı firmaların temsilcileri ise özel sektör adına katılım sağlamışlardır.

Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Adem BİLGİLİ yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de dış ticarete ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

Ardından PwC Dolaylı Vergiler Lideri ve Şirket Ortağı Sayın Cenk ULU, Türkiye’de dış ticarete ilişkin genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumlulukları vurgulamıştır.

Çalıştayın Moderatörlüğünü üstlenen Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Hakan Çınar, açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.   

Proje kapsamındaki Dış Ticaret konusunda toplam üç çalıştay düzenlenecek olup, ilk çalıştayın amacı kayıt dışılığa neden olan sorunların tespit edilmesi olmuştur. Ayrıca Dahilde İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Menşe Kıymet Farklılıkları, Transit ve Antrepo Rejimi, İhracat ve Hariçte İşleme Rejimi, Serbest Bölge Uygulamaları başlıkları altında toplam sekiz çalışma grubu oluşturulmuştur.

Çalışma grupları her oturumun sonunda bulgularıyla ilgili bilgilendirme yapmışlardır. En çok üzerinde durulan konu dahilde işleme uygulamaları olmuştur. Bu konuda hemen her sektörün temsilcilerinin yer aldığı 4 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Öne çıkan sorunlar, ayniyat tespiti ve kapasite raporları olmuştur. TOBB temcilcileri, ikinci çalıştayda kapasite raporu konusunda kapsamlı bir sunum yapacaklarını ifade etmişlerdir.

Çalıştayda Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi ve Serbest Bölgeler hakkında kapsamlı sunumlar yapılmıştır.

Kapanış konuşmasını ise 3 günlük çalıştayın değerlendirmesi ile Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Muhammet Ali AYAZ yapmıştır.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında, “Sektörel Nakit Ekonomisi” konulu çalıştay, 15-16-17 Ekim 2019 tarihlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştay, Proje’nin “Nakit Ekonomisi” konu başlığı altında gerçekleştirilen 2. çalıştay olmuştur.

Çalıştayın açılışını yapan Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut SÜTCÜ, Gelir İdaresi olarak denetim kapasitesinin arttırılmasına yönelik atılan adımları özetlemiş, nakit ekonomisinin ve dijital ödemelerin takip edilmesine olanak veren hukuki çerçeveye değinmiştir. Sayın SÜTCÜ, ilk çalıştayda elde edilen bulgular ışığında nakit kullanımına bağlı kayıt dışılığın en yüksek olduğu değerlendirilen; perakende, serbest meslek ve ulaştırma/lojistik sektörlerinin inceleneceğini, her bir sektör özelinde değer zincirlerinin ele alınarak nakit kullanımına sebebiyet veren noktaları ve teşvik açıklarının tespit edileceğini, dijital ve kayıt içi ödemelerin arttırılması için önerilerin ortaya konulacağını belirterek projeyle ilgili temennilerini dile getirmiş, projenin Gelir İdaresi’nin stratejik kapasitesinin artırımı ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi hedefindeki yerinin altını çizmiştir.

Üç günlük çalıştay sürecinde odak alt sektörler olan Perakende, Ulaştırma ve Serbest Mesleği derinlemesine tartışabilmek için sektör uzmanları derin dalış sunumları gerçekleştirmiş, odak sektörler özelinde nakit kullanımını teşvik eden durum ve uygulamalar derinlemesine tartışılmış olup, paydaşlar yine sektörler özelinde alternatif ödeme metotlarının yaygınlaşması için çözüm önerilerini paylaşmıştır.

Paydaşlar arasında verimli bilgi paylaşımlarının yaşandığı 3 günün sonunda, çalıştay kapanışını projenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sorumlusu Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Evren SÖNMEZ gerçekleştirmiştir. Sayın SÖNMEZ, İdare’nin gerçekleştirmiş olduğu projelere ve imza attığı regülasyonlara değinmiş, gelişen teknoloji ve ödeme yöntemlerinin nakit ekonomisini azaltma potansiyelinin gündemlerinde olduğunu belirtmiştir. Proje sonucunda ulaşılması hedeflenen nakit ekonomisinin azaltılarak kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması gibi sonuçlar dikkate alındığında; yürütülen projenin idare ve tüm paydaşlar açısından ne denli önem arz ettiğini ifade etmiştir. Bu hedefe yönelik olarak sektörler özelinde nakit ekonomisinin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir öneriler üzerinde titizlikle çalışıldığını ifade etmiştir.

Sektörel Nakit Ekonomisi konulu çalıştayda katılımcılar sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

İçerik 1:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında, “Sektörel Nakit Ekonomisi” konulu çalıştay, 15-16-17 Ekim 2019 tarihlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştay, Proje’nin “Nakit Ekonomisi” konu başlığı altında gerçekleştirilen 2. çalıştay olmuştur.

Çalıştayın açılışını yapan Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut SÜTCÜ, Gelir İdaresi olarak denetim kapasitesinin arttırılmasına yönelik atılan adımları özetlemiş, nakit ekonomisinin ve dijital ödemelerin takip edilmesine olanak veren hukuki çerçeveye değinmiştir. Sayın SÜTCÜ, ilk çalıştayda elde edilen bulgular ışığında nakit kullanımına bağlı kayıt dışılığın en yüksek olduğu değerlendirilen; perakende, serbest meslek ve ulaştırma/lojistik sektörlerinin inceleneceğini, her bir sektör özelinde değer zincirlerinin ele alınarak nakit kullanımına sebebiyet veren noktaları ve teşvik açıklarının tespit edileceğini, dijital ve kayıt içi ödemelerin arttırılması için önerilerin ortaya konulacağını belirterek projeyle ilgili temennilerini dile getirmiş, projenin Gelir İdaresi’nin stratejik kapasitesinin artırımı ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi hedefindeki yerinin altını çizmiştir.

Üç günlük çalıştay sürecinde odak alt sektörler olan Perakende, Ulaştırma ve Serbest Mesleği derinlemesine tartışabilmek için sektör uzmanları derin dalış sunumları gerçekleştirmiş, odak sektörler özelinde nakit kullanımını teşvik eden durum ve uygulamalar derinlemesine tartışılmış olup, paydaşlar yine sektörler özelinde alternatif ödeme metotlarının yaygınlaşması için çözüm önerilerini paylaşmıştır.

Paydaşlar arasında verimli bilgi paylaşımlarının yaşandığı 3 günün sonunda, çalıştay kapanışını projenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sorumlusu Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Evren SÖNMEZ gerçekleştirmiştir. Sayın SÖNMEZ, İdare’nin gerçekleştirmiş olduğu projelere ve imza attığı regülasyonlara değinmiş, gelişen teknoloji ve ödeme yöntemlerinin nakit ekonomisini azaltma potansiyelinin gündemlerinde olduğunu belirtmiştir. Proje sonucunda ulaşılması hedeflenen nakit ekonomisinin azaltılarak kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması gibi sonuçlar dikkate alındığında; yürütülen projenin idare ve tüm paydaşlar açısından ne denli önem arz ettiğini ifade etmiştir. Bu hedefe yönelik olarak sektörler özelinde nakit ekonomisinin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir öneriler üzerinde titizlikle çalışıldığını ifade etmiştir.

Sektörel Nakit Ekonomisi konulu çalıştayda katılımcılar sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

İçerik 2:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında, “Sektörel Nakit Ekonomisi” konulu çalıştay, 15-16-17 Ekim 2019 tarihlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştay, Proje’nin “Nakit Ekonomisi” konu başlığı altında gerçekleştirilen 2. çalıştay olmuştur.

Çalıştayın açılışını yapan Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut SÜTCÜ, Gelir İdaresi olarak denetim kapasitesinin arttırılmasına yönelik atılan adımları özetlemiş, nakit ekonomisinin ve dijital ödemelerin takip edilmesine olanak veren hukuki çerçeveye değinmiştir. Sayın SÜTCÜ, ilk çalıştayda elde edilen bulgular ışığında nakit kullanımına bağlı kayıt dışılığın en yüksek olduğu değerlendirilen; perakende, serbest meslek ve ulaştırma/lojistik sektörlerinin inceleneceğini, her bir sektör özelinde değer zincirlerinin ele alınarak nakit kullanımına sebebiyet veren noktaları ve teşvik açıklarının tespit edileceğini, dijital ve kayıt içi ödemelerin arttırılması için önerilerin ortaya konulacağını belirterek projeyle ilgili temennilerini dile getirmiş, projenin Gelir İdaresi’nin stratejik kapasitesinin artırımı ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi hedefindeki yerinin altını çizmiştir.

Üç günlük çalıştay sürecinde odak alt sektörler olan Perakende, Ulaştırma ve Serbest Mesleği derinlemesine tartışabilmek için sektör uzmanları derin dalış sunumları gerçekleştirmiş, odak sektörler özelinde nakit kullanımını teşvik eden durum ve uygulamalar derinlemesine tartışılmış olup, paydaşlar yine sektörler özelinde alternatif ödeme metotlarının yaygınlaşması için çözüm önerilerini paylaşmıştır.

Paydaşlar arasında verimli bilgi paylaşımlarının yaşandığı 3 günün sonunda, çalıştay kapanışını projenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sorumlusu Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Evren SÖNMEZ gerçekleştirmiştir. Sayın SÖNMEZ, İdare’nin gerçekleştirmiş olduğu projelere ve imza attığı regülasyonlara değinmiş, gelişen teknoloji ve ödeme yöntemlerinin nakit ekonomisini azaltma potansiyelinin gündemlerinde olduğunu belirtmiştir. Proje sonucunda ulaşılması hedeflenen nakit ekonomisinin azaltılarak kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması gibi sonuçlar dikkate alındığında; yürütülen projenin idare ve tüm paydaşlar açısından ne denli önem arz ettiğini ifade etmiştir. Bu hedefe yönelik olarak sektörler özelinde nakit ekonomisinin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir öneriler üzerinde titizlikle çalışıldığını ifade etmiştir.

Sektörel Nakit Ekonomisi konulu çalıştayda katılımcılar sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi" kapsamında Kayıt dışılığın en yoğun olduğu ve belki de stratejik önemi en yüksek sektörlerden biri olan tarım ve gıda sektörünün sorunlarını tartışmak için gerçekleştirilen ''Tarım ve Gıda Sektöründe Kayıt Dışılıkla Mücadele'' konulu çalıştay, 2-3 Ekim 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Bu hedefe yönelik olarak çalıştaya iştirak eden tüm katılımcılardan, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için sektörün sorunları ve  daha verimli bir tarım ve gıda sektörünün önündeki engeller tartışılmıştır.

Gelir İdaresi Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de tarım ve gıda sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

 

PwC Kamu Sektörü Danışmanlığı Müdürü Sn. Ekrem CUNEDİOĞLU çalıştayda sektördeki girdi maliyetlerinin yüksekliği, değer zinciri uzunluğu, verimlilik kaybı, ölçek ekonomisi gibi problemlerin göz önünde bulundurulduğunu ifade etmiş, ayrıca  Türkiye’de tarım ve gıda sektörü ile ilgili analizleri paylaşmıştır.

PwC Vergi Şirket Ortağı Sn. Serhat ONAN, Türkiye’de tarım ve gıda sektörüne yönelik genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumluluklarını vurgulamıştır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde  Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ ile birlikte Sn. İsmail UĞURAL (Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği), Sn. Fatih ÖZBEN (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve EKREM CUNEDİOĞLU’nun moderasyonu üstlendiği çalıştayda, Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.  

Çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında Tarımsal Veri Altyapısı, Veri Teknolojileri ve Üretim Planlaması, Tarımsal Piyasa Yapısı, Pazarlama ve Değer Zinciri, Tarımsal Girdi Piyasası, Kredi İşlemleri ve Teşvikler, Tarımsal Yapılanma Kuruluşlar, Organizasyonlar ve Politikalar tartışılmıştır.

Projenin kapanışını ise Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Mesut UÇAK ve moderatörler iki günlük çalıştayın kazanımlarını, farklı oturumlardan çıkan sonuçları katılımcılar ile paylaşarak yapmışlardır.

İçerik 1:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi" kapsamında Kayıt dışılığın en yoğun olduğu ve belki de stratejik önemi en yüksek sektörlerden biri olan tarım ve gıda sektörünün sorunlarını tartışmak için gerçekleştirilen ''Tarım ve Gıda Sektöründe Kayıt Dışılıkla Mücadele'' konulu çalıştay, 2-3 Ekim 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Bu hedefe yönelik olarak çalıştaya iştirak eden tüm katılımcılardan, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için sektörün sorunları ve  daha verimli bir tarım ve gıda sektörünün önündeki engeller tartışılmıştır.

Gelir İdaresi Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de tarım ve gıda sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

 

PwC Kamu Sektörü Danışmanlığı Müdürü Sn. Ekrem CUNEDİOĞLU çalıştayda sektördeki girdi maliyetlerinin yüksekliği, değer zinciri uzunluğu, verimlilik kaybı, ölçek ekonomisi gibi problemlerin göz önünde bulundurulduğunu ifade etmiş, ayrıca  Türkiye’de tarım ve gıda sektörü ile ilgili analizleri paylaşmıştır.

PwC Vergi Şirket Ortağı Sn. Serhat ONAN, Türkiye’de tarım ve gıda sektörüne yönelik genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumluluklarını vurgulamıştır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde  Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ ile birlikte Sn. İsmail UĞURAL (Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği), Sn. Fatih ÖZBEN (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve EKREM CUNEDİOĞLU’nun moderasyonu üstlendiği çalıştayda, Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.  

Çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında Tarımsal Veri Altyapısı, Veri Teknolojileri ve Üretim Planlaması, Tarımsal Piyasa Yapısı, Pazarlama ve Değer Zinciri, Tarımsal Girdi Piyasası, Kredi İşlemleri ve Teşvikler, Tarımsal Yapılanma Kuruluşlar, Organizasyonlar ve Politikalar tartışılmıştır.

Projenin kapanışını ise Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Mesut UÇAK ve moderatörler iki günlük çalıştayın kazanımlarını, farklı oturumlardan çıkan sonuçları katılımcılar ile paylaşarak yapmışlardır.

İçerik 2:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi" kapsamında Kayıt dışılığın en yoğun olduğu ve belki de stratejik önemi en yüksek sektörlerden biri olan tarım ve gıda sektörünün sorunlarını tartışmak için gerçekleştirilen ''Tarım ve Gıda Sektöründe Kayıt Dışılıkla Mücadele'' konulu çalıştay, 2-3 Ekim 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Bu hedefe yönelik olarak çalıştaya iştirak eden tüm katılımcılardan, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için sektörün sorunları ve  daha verimli bir tarım ve gıda sektörünün önündeki engeller tartışılmıştır.

Gelir İdaresi Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de tarım ve gıda sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

 

PwC Kamu Sektörü Danışmanlığı Müdürü Sn. Ekrem CUNEDİOĞLU çalıştayda sektördeki girdi maliyetlerinin yüksekliği, değer zinciri uzunluğu, verimlilik kaybı, ölçek ekonomisi gibi problemlerin göz önünde bulundurulduğunu ifade etmiş, ayrıca  Türkiye’de tarım ve gıda sektörü ile ilgili analizleri paylaşmıştır.

PwC Vergi Şirket Ortağı Sn. Serhat ONAN, Türkiye’de tarım ve gıda sektörüne yönelik genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumluluklarını vurgulamıştır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde  Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ ile birlikte Sn. İsmail UĞURAL (Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği), Sn. Fatih ÖZBEN (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve EKREM CUNEDİOĞLU’nun moderasyonu üstlendiği çalıştayda, Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.  

Çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında Tarımsal Veri Altyapısı, Veri Teknolojileri ve Üretim Planlaması, Tarımsal Piyasa Yapısı, Pazarlama ve Değer Zinciri, Tarımsal Girdi Piyasası, Kredi İşlemleri ve Teşvikler, Tarımsal Yapılanma Kuruluşlar, Organizasyonlar ve Politikalar tartışılmıştır.

Projenin kapanışını ise Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Mesut UÇAK ve moderatörler iki günlük çalıştayın kazanımlarını, farklı oturumlardan çıkan sonuçları katılımcılar ile paylaşarak yapmışlardır.

Sayfalar