Buradasınız

Geçici Madde 3

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

Sayı

:

70903105-165.01.04-E.170305

24.12.2018

Konu

:

Yurt dışından kullanılan kredinin, yeni bir ödeme planına bağlanarak yurt dışı kaynaklı para transferi ile kapatılması durumunda KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı

 

 

 

 

 

 

 

 

            Başkanlığınızın ilgide kayıtlı yazısı ve ekinde yer alan … San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden;

 

            - Şirketleri tarafından Hollanda'da yerleşik … Bankası ile 12/6/2013 tarihinde imzalanan 31.000.000 USD tutarlı Genel Kredi Sözleşmesi ve 15/4/2013 tarihinde imzalanan 30.000.000 Euro tutarlı Genel Kredi Sözleşmesi çerçevesinde 4 adet kredi kullanıldığı,

 

            - Vadesi 3 yıldan uzun olan bu kredilerin kalan anaparalarının aynı banka ile yapılan 29.03.2018 tarihli protokol ile yeni bir ödeme planına bağlandığı,

 

            - Hollanda'da yerleşik Bankanın bağlı olduğu mevzuat uyarınca, geri ödeme tablosu ve kredi vadesi değişmesinden dolayı eski kredilerin kapatılması gerektiği, bu amaçla aynı banka tarafından şirkete 20.000.000 USD tutarlı ve 34.995.914 Euro tutarında 2 adet kredi tahsis edilerek 29/3/2018 tarihinde şirketlerinin …banka A.Ş. … Şubesi nezdindeki hesaplarına gönderildiği,

 

            - Bu tutarlar ile 18.04.2017 tarihinde kullanılan 900.000 Euro tutarındaki kredi hariç diğer kredilerin kapatıldığı,

 

            - Kapatılan kredilerin ortalama vadesinin 3 yılın üzerinde kalması nedeniyle KKDF kesintisi yapılmadığı,

 

             -Yapılan protokoller çerçevesinde yeni ödeme planına bağlanan ve ilgili ülke mevzuatı nedeniyle yapılandırmaya tabi tutulan krediler için zorunlu olarak yapılan para transfer işleminin kredi kapatma olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, bu çerçevede yeni ödeme planı ile vadesi 3 yılın üzerinde olacak şekilde uzatılan (18/4/2017 tarihinde kullanılan ve 18/4/2018 tarihinden sonraki bir tarihte aynı şekilde kapatılacak olan) 900.000 Euro tutarındaki kredi için KKDF kesintisi yapılması gerekip gerekmeyeceği konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

 

            Ayrıca, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

 

            -ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3

            -ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1

            -ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5

            -ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0

 

            oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

 

            Buna göre, adı geçen şirket tarafından Hollanda mukimi … Bankasından 18/04/2017 tarihinde kullanılan 900.000 Euro tutarındaki kredinin, ortalama vadesi üç yılın altına düşecek bir süre içinde, yurt dışı kaynaklı para transferi ile kapatılması durumunda bu işlemin kredi kapatma işlemi olarak değerlendirilerek, söz konusu kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekeceğine ilişkin görüşünüz Başkanlığımızca da uygun bulunmuştur.

 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İçerik 1:

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

Sayı

:

70903105-165.01.04-E.170305

24.12.2018

Konu

:

Yurt dışından kullanılan kredinin, yeni bir ödeme planına bağlanarak yurt dışı kaynaklı para transferi ile kapatılması durumunda KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı

 

 

 

 

 

 

 

 

            Başkanlığınızın ilgide kayıtlı yazısı ve ekinde yer alan … San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden;

 

            - Şirketleri tarafından Hollanda'da yerleşik … Bankası ile 12/6/2013 tarihinde imzalanan 31.000.000 USD tutarlı Genel Kredi Sözleşmesi ve 15/4/2013 tarihinde imzalanan 30.000.000 Euro tutarlı Genel Kredi Sözleşmesi çerçevesinde 4 adet kredi kullanıldığı,

 

            - Vadesi 3 yıldan uzun olan bu kredilerin kalan anaparalarının aynı banka ile yapılan 29.03.2018 tarihli protokol ile yeni bir ödeme planına bağlandığı,

 

            - Hollanda'da yerleşik Bankanın bağlı olduğu mevzuat uyarınca, geri ödeme tablosu ve kredi vadesi değişmesinden dolayı eski kredilerin kapatılması gerektiği, bu amaçla aynı banka tarafından şirkete 20.000.000 USD tutarlı ve 34.995.914 Euro tutarında 2 adet kredi tahsis edilerek 29/3/2018 tarihinde şirketlerinin …banka A.Ş. … Şubesi nezdindeki hesaplarına gönderildiği,

 

            - Bu tutarlar ile 18.04.2017 tarihinde kullanılan 900.000 Euro tutarındaki kredi hariç diğer kredilerin kapatıldığı,

 

            - Kapatılan kredilerin ortalama vadesinin 3 yılın üzerinde kalması nedeniyle KKDF kesintisi yapılmadığı,

 

             -Yapılan protokoller çerçevesinde yeni ödeme planına bağlanan ve ilgili ülke mevzuatı nedeniyle yapılandırmaya tabi tutulan krediler için zorunlu olarak yapılan para transfer işleminin kredi kapatma olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, bu çerçevede yeni ödeme planı ile vadesi 3 yılın üzerinde olacak şekilde uzatılan (18/4/2017 tarihinde kullanılan ve 18/4/2018 tarihinden sonraki bir tarihte aynı şekilde kapatılacak olan) 900.000 Euro tutarındaki kredi için KKDF kesintisi yapılması gerekip gerekmeyeceği konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

 

            Ayrıca, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

 

            -ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3

            -ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1

            -ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5

            -ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0

 

            oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

 

            Buna göre, adı geçen şirket tarafından Hollanda mukimi … Bankasından 18/04/2017 tarihinde kullanılan 900.000 Euro tutarındaki kredinin, ortalama vadesi üç yılın altına düşecek bir süre içinde, yurt dışı kaynaklı para transferi ile kapatılması durumunda bu işlemin kredi kapatma işlemi olarak değerlendirilerek, söz konusu kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekeceğine ilişkin görüşünüz Başkanlığımızca da uygun bulunmuştur.

 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İçerik 2:

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

Sayı

:

70903105-165.01.04-E.170305

24.12.2018

Konu

:

Yurt dışından kullanılan kredinin, yeni bir ödeme planına bağlanarak yurt dışı kaynaklı para transferi ile kapatılması durumunda KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı

 

 

 

 

 

 

 

 

            Başkanlığınızın ilgide kayıtlı yazısı ve ekinde yer alan … San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden;

 

            - Şirketleri tarafından Hollanda'da yerleşik … Bankası ile 12/6/2013 tarihinde imzalanan 31.000.000 USD tutarlı Genel Kredi Sözleşmesi ve 15/4/2013 tarihinde imzalanan 30.000.000 Euro tutarlı Genel Kredi Sözleşmesi çerçevesinde 4 adet kredi kullanıldığı,

 

            - Vadesi 3 yıldan uzun olan bu kredilerin kalan anaparalarının aynı banka ile yapılan 29.03.2018 tarihli protokol ile yeni bir ödeme planına bağlandığı,

 

            - Hollanda'da yerleşik Bankanın bağlı olduğu mevzuat uyarınca, geri ödeme tablosu ve kredi vadesi değişmesinden dolayı eski kredilerin kapatılması gerektiği, bu amaçla aynı banka tarafından şirkete 20.000.000 USD tutarlı ve 34.995.914 Euro tutarında 2 adet kredi tahsis edilerek 29/3/2018 tarihinde şirketlerinin …banka A.Ş. … Şubesi nezdindeki hesaplarına gönderildiği,

 

            - Bu tutarlar ile 18.04.2017 tarihinde kullanılan 900.000 Euro tutarındaki kredi hariç diğer kredilerin kapatıldığı,

 

            - Kapatılan kredilerin ortalama vadesinin 3 yılın üzerinde kalması nedeniyle KKDF kesintisi yapılmadığı,

 

             -Yapılan protokoller çerçevesinde yeni ödeme planına bağlanan ve ilgili ülke mevzuatı nedeniyle yapılandırmaya tabi tutulan krediler için zorunlu olarak yapılan para transfer işleminin kredi kapatma olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, bu çerçevede yeni ödeme planı ile vadesi 3 yılın üzerinde olacak şekilde uzatılan (18/4/2017 tarihinde kullanılan ve 18/4/2018 tarihinden sonraki bir tarihte aynı şekilde kapatılacak olan) 900.000 Euro tutarındaki kredi için KKDF kesintisi yapılması gerekip gerekmeyeceği konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

 

            Ayrıca, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

 

            -ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3

            -ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1

            -ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5

            -ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0

 

            oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

 

            Buna göre, adı geçen şirket tarafından Hollanda mukimi … Bankasından 18/04/2017 tarihinde kullanılan 900.000 Euro tutarındaki kredinin, ortalama vadesi üç yılın altına düşecek bir süre içinde, yurt dışı kaynaklı para transferi ile kapatılması durumunda bu işlemin kredi kapatma işlemi olarak değerlendirilerek, söz konusu kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekeceğine ilişkin görüşünüz Başkanlığımızca da uygun bulunmuştur.

 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[318]-E.98123                                                                   27.07.2018

Konu: KKDF 

 

İlgi      : ... tarihli ve … sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 8539.50.00.00.00 GTİP numaralı led ampüller isimli malın 2017 yılında GTİP listesine eklendiği, söz konusu malın hali hazırdaki 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almadığı, sonradan Türk Gümrük Tarife Cetveline eklenen bir mal olmasından dolayı vadeli ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüt olduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4/7/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 698 sayılı KHK'nın 50 nci maddesiyle değişik geçici 3/a maddesinde, "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve doğrudan genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir. Kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya onbeş puana kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ayrıca, 698 sayılı KHK ile yapılan değişiklik öncesinde 4684 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden çıkarılan ve 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı tarihte mevcut olan GTİP listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların bu suretle tespit edilmesi nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak değişiklikler Kararnameye ilişkin KKDF uygulamasını etkilememektedir.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı dilekçenizde belirtilen 8539.50.00.00.00 GTİP numaralı mal anılan Kararnamenin yayımlandığı tarihte 8543.70.90.00.19 GTİP numarasında sınıflandırılmakta olup, Kararname eki listede 8543.70 tarife alt pozisyonu parantez içi hükümle kapsam dışında tutulduğundan söz konusu malın vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                              Başkan a.

 

İçerik 1:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[318]-E.98123                                                                   27.07.2018

Konu: KKDF 

 

İlgi      : ... tarihli ve … sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 8539.50.00.00.00 GTİP numaralı led ampüller isimli malın 2017 yılında GTİP listesine eklendiği, söz konusu malın hali hazırdaki 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almadığı, sonradan Türk Gümrük Tarife Cetveline eklenen bir mal olmasından dolayı vadeli ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüt olduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4/7/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 698 sayılı KHK'nın 50 nci maddesiyle değişik geçici 3/a maddesinde, "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve doğrudan genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir. Kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya onbeş puana kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ayrıca, 698 sayılı KHK ile yapılan değişiklik öncesinde 4684 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden çıkarılan ve 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı tarihte mevcut olan GTİP listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların bu suretle tespit edilmesi nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak değişiklikler Kararnameye ilişkin KKDF uygulamasını etkilememektedir.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı dilekçenizde belirtilen 8539.50.00.00.00 GTİP numaralı mal anılan Kararnamenin yayımlandığı tarihte 8543.70.90.00.19 GTİP numarasında sınıflandırılmakta olup, Kararname eki listede 8543.70 tarife alt pozisyonu parantez içi hükümle kapsam dışında tutulduğundan söz konusu malın vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                              Başkan a.

 

İçerik 2:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[318]-E.98123                                                                   27.07.2018

Konu: KKDF 

 

İlgi      : ... tarihli ve … sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 8539.50.00.00.00 GTİP numaralı led ampüller isimli malın 2017 yılında GTİP listesine eklendiği, söz konusu malın hali hazırdaki 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almadığı, sonradan Türk Gümrük Tarife Cetveline eklenen bir mal olmasından dolayı vadeli ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüt olduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4/7/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 698 sayılı KHK'nın 50 nci maddesiyle değişik geçici 3/a maddesinde, "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve doğrudan genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir. Kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya onbeş puana kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ayrıca, 698 sayılı KHK ile yapılan değişiklik öncesinde 4684 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden çıkarılan ve 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı tarihte mevcut olan GTİP listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların bu suretle tespit edilmesi nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak değişiklikler Kararnameye ilişkin KKDF uygulamasını etkilememektedir.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı dilekçenizde belirtilen 8539.50.00.00.00 GTİP numaralı mal anılan Kararnamenin yayımlandığı tarihte 8543.70.90.00.19 GTİP numarasında sınıflandırılmakta olup, Kararname eki listede 8543.70 tarife alt pozisyonu parantez içi hükümle kapsam dışında tutulduğundan söz konusu malın vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                              Başkan a.

 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı   : 70903105-165.01.02-E.97610                                                                          26.07.2018

Konu : İthalat Bedeli transferi

 

 

İlgi      : … tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … firmasından (…) temin edilen "İnvertör" ticari isimli eşyaya ilişkin bedelin firmanızın yurt dışındaki firması olan ve Singapur'da yerleşik bulunup Türkiye'de potansiyel vergi numarasını haiz …. Şti. tarafından ihracatçı firmaya yurt dışından peşin olarak ödendiği, sevk edilen malın anılan firma tarafından antrepo beyannamesi verilmek suretiyle antrepoya alındığı, antrepoya alınan malların firmanız tarafından devir alındığı ve ödemenin firmanızca beyannamenin tescil işleminden önce Türkiye' de faaliyette bulunan banka şubeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ithalat işlemi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

 Öte yandan, ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edildiğinin tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmaması, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

 Gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi ve söz konusu ödemeye ilişkin Transfer Bildirim Formunun gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır. İthalat tutarının tamamının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin ilgili gümrük idaresine tevsik edilememesi halinde ise transferi tevsik edilemeyen ithalat tutarı üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/11/2011 tarihli ve 2011/16 sayılı Genelgesinde, "…. gönderici firmaya herhangi bir ödeme yapılmadan, antrepoda veya geçici depolama yerinde devredilen eşya ile ilgili olarak KKDF kesintisi doğmaması için; gerek devreden tarafından gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse eşyayı devralanın devredene yapacağı transferin, satıcı veya göndericisi belli alıcısı emre olan eşyada ise alıcının satıcıya veya göndericiye yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda, antrepoya alınan malın bedelinin, yurt içinde bir banka kullanılmadan, doğrudan yurt dışındaki bir banka aracılığı ile ihracatçıya ödenmesi durumunda, mala ilişkin bedelin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yurt dışına transfer edildiği hususu yukarıda izah edilen belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilememiş olacağından bu tür ödemeler peşin ödeme kapsamında değerlendirilmemektedir.

 Buna göre, şirketinizce gümrük antreposunda satın alınan mala ilişkin ödeme asıl ihracatçıya yurt dışında yerleşik bulunan … Şti. tarafından gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapılmış olsa bile eşya bedelinin Türkiye'deki hesaplardan ödendiğine dair gümrük idarelerine herhangi bir belge ibraz edilemeyeceğinden  söz konusu ithalatın peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                       Başkan a.

 

 

İçerik 1:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı   : 70903105-165.01.02-E.97610                                                                          26.07.2018

Konu : İthalat Bedeli transferi

 

 

İlgi      : … tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … firmasından (…) temin edilen "İnvertör" ticari isimli eşyaya ilişkin bedelin firmanızın yurt dışındaki firması olan ve Singapur'da yerleşik bulunup Türkiye'de potansiyel vergi numarasını haiz …. Şti. tarafından ihracatçı firmaya yurt dışından peşin olarak ödendiği, sevk edilen malın anılan firma tarafından antrepo beyannamesi verilmek suretiyle antrepoya alındığı, antrepoya alınan malların firmanız tarafından devir alındığı ve ödemenin firmanızca beyannamenin tescil işleminden önce Türkiye' de faaliyette bulunan banka şubeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ithalat işlemi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

 Öte yandan, ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edildiğinin tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmaması, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

 Gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi ve söz konusu ödemeye ilişkin Transfer Bildirim Formunun gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır. İthalat tutarının tamamının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin ilgili gümrük idaresine tevsik edilememesi halinde ise transferi tevsik edilemeyen ithalat tutarı üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/11/2011 tarihli ve 2011/16 sayılı Genelgesinde, "…. gönderici firmaya herhangi bir ödeme yapılmadan, antrepoda veya geçici depolama yerinde devredilen eşya ile ilgili olarak KKDF kesintisi doğmaması için; gerek devreden tarafından gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse eşyayı devralanın devredene yapacağı transferin, satıcı veya göndericisi belli alıcısı emre olan eşyada ise alıcının satıcıya veya göndericiye yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda, antrepoya alınan malın bedelinin, yurt içinde bir banka kullanılmadan, doğrudan yurt dışındaki bir banka aracılığı ile ihracatçıya ödenmesi durumunda, mala ilişkin bedelin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yurt dışına transfer edildiği hususu yukarıda izah edilen belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilememiş olacağından bu tür ödemeler peşin ödeme kapsamında değerlendirilmemektedir.

 Buna göre, şirketinizce gümrük antreposunda satın alınan mala ilişkin ödeme asıl ihracatçıya yurt dışında yerleşik bulunan … Şti. tarafından gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapılmış olsa bile eşya bedelinin Türkiye'deki hesaplardan ödendiğine dair gümrük idarelerine herhangi bir belge ibraz edilemeyeceğinden  söz konusu ithalatın peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                       Başkan a.

 

 

İçerik 2:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı   : 70903105-165.01.02-E.97610                                                                          26.07.2018

Konu : İthalat Bedeli transferi

 

 

İlgi      : … tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … firmasından (…) temin edilen "İnvertör" ticari isimli eşyaya ilişkin bedelin firmanızın yurt dışındaki firması olan ve Singapur'da yerleşik bulunup Türkiye'de potansiyel vergi numarasını haiz …. Şti. tarafından ihracatçı firmaya yurt dışından peşin olarak ödendiği, sevk edilen malın anılan firma tarafından antrepo beyannamesi verilmek suretiyle antrepoya alındığı, antrepoya alınan malların firmanız tarafından devir alındığı ve ödemenin firmanızca beyannamenin tescil işleminden önce Türkiye' de faaliyette bulunan banka şubeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ithalat işlemi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

 Öte yandan, ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edildiğinin tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmaması, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

 Gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi ve söz konusu ödemeye ilişkin Transfer Bildirim Formunun gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır. İthalat tutarının tamamının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin ilgili gümrük idaresine tevsik edilememesi halinde ise transferi tevsik edilemeyen ithalat tutarı üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/11/2011 tarihli ve 2011/16 sayılı Genelgesinde, "…. gönderici firmaya herhangi bir ödeme yapılmadan, antrepoda veya geçici depolama yerinde devredilen eşya ile ilgili olarak KKDF kesintisi doğmaması için; gerek devreden tarafından gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse eşyayı devralanın devredene yapacağı transferin, satıcı veya göndericisi belli alıcısı emre olan eşyada ise alıcının satıcıya veya göndericiye yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda, antrepoya alınan malın bedelinin, yurt içinde bir banka kullanılmadan, doğrudan yurt dışındaki bir banka aracılığı ile ihracatçıya ödenmesi durumunda, mala ilişkin bedelin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yurt dışına transfer edildiği hususu yukarıda izah edilen belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilememiş olacağından bu tür ödemeler peşin ödeme kapsamında değerlendirilmemektedir.

 Buna göre, şirketinizce gümrük antreposunda satın alınan mala ilişkin ödeme asıl ihracatçıya yurt dışında yerleşik bulunan … Şti. tarafından gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapılmış olsa bile eşya bedelinin Türkiye'deki hesaplardan ödendiğine dair gümrük idarelerine herhangi bir belge ibraz edilemeyeceğinden  söz konusu ithalatın peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                       Başkan a.

 

 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[296]-E.81991                                                                   22.06.2018

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

 

İlgi     : … tarihli ve … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan … Bankasının ../../2017 tarihli özelge talep formunda, takipteyken yeniden yapılandırmaya konu olan kredilerden sınıf değişikliğine gidilse bile kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılmaması gerektiğinden bahisle konu hakkında görüş talep edilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında fon kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin 5 inci bendinde Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alınan krediler (I. Grup Teminatlı Krediler Hariç) fona kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Konuya ilişkin olarak Merkez Bankasının 25/5/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Talimatında, "KKDF mevzuatına göre, Türk Lirası kredilerde fon kesintisi tahakkuk ettirilen faizler üzerinden alınmakta olup, 99/13761 sayılı Karara göre, donuk alacak haline gelen kredilerde faiz tahakkukları iptal edildiğinden fon matrahı da ortadan kalkmakta, dolayısıyla fon kesintisi yapılmaması gerekmektedir. Ancak, donuk alacak haline gelen tutarlar için bankalarca nakden tahsil edilen faizlerden fon kesintisi yapılacağı tabiidir." açıklamalarına, 16/11/2000 tarihli ve 2000/7 sayılı Talimatında da, "...Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alınan krediler (I inci Grup Teminatlı Krediler Hariç) KKDF kesintisi muafiyeti kapsamında olmakla birlikte, bahse konu hesaplarda izlenen donuk alacak haline gelen krediler için söz konusu hesaplara aktarılmadan önce tahakkuk ettirilen ve tahsil edilemediği için iptal edilen faizlerin, kredinin anılan hesaplara alınmasından sonra nakden tahsil edilmesi halinde, sadece söz konusu faizlerden (Kredinin Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alındığı tarihten sonraki döneme ilişkin faizler hariç) Fon mevzuatı gereğince fon kesintisi yapılması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, takipte olan kredilerin yeniden yapılandırılıp sınıf değişikliğine gidilmesi halinde bu kredilerin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin 5 inci bendinde yer alan istisna düzenlemesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından yeniden yapılandırılan bu tür kredilerin yürürlükte bulunan hükümlere göre KKDF kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                            Başkan a.

 

 

İçerik 1:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[296]-E.81991                                                                   22.06.2018

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

 

İlgi     : … tarihli ve … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan … Bankasının ../../2017 tarihli özelge talep formunda, takipteyken yeniden yapılandırmaya konu olan kredilerden sınıf değişikliğine gidilse bile kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılmaması gerektiğinden bahisle konu hakkında görüş talep edilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında fon kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin 5 inci bendinde Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alınan krediler (I. Grup Teminatlı Krediler Hariç) fona kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Konuya ilişkin olarak Merkez Bankasının 25/5/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Talimatında, "KKDF mevzuatına göre, Türk Lirası kredilerde fon kesintisi tahakkuk ettirilen faizler üzerinden alınmakta olup, 99/13761 sayılı Karara göre, donuk alacak haline gelen kredilerde faiz tahakkukları iptal edildiğinden fon matrahı da ortadan kalkmakta, dolayısıyla fon kesintisi yapılmaması gerekmektedir. Ancak, donuk alacak haline gelen tutarlar için bankalarca nakden tahsil edilen faizlerden fon kesintisi yapılacağı tabiidir." açıklamalarına, 16/11/2000 tarihli ve 2000/7 sayılı Talimatında da, "...Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alınan krediler (I inci Grup Teminatlı Krediler Hariç) KKDF kesintisi muafiyeti kapsamında olmakla birlikte, bahse konu hesaplarda izlenen donuk alacak haline gelen krediler için söz konusu hesaplara aktarılmadan önce tahakkuk ettirilen ve tahsil edilemediği için iptal edilen faizlerin, kredinin anılan hesaplara alınmasından sonra nakden tahsil edilmesi halinde, sadece söz konusu faizlerden (Kredinin Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alındığı tarihten sonraki döneme ilişkin faizler hariç) Fon mevzuatı gereğince fon kesintisi yapılması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, takipte olan kredilerin yeniden yapılandırılıp sınıf değişikliğine gidilmesi halinde bu kredilerin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin 5 inci bendinde yer alan istisna düzenlemesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından yeniden yapılandırılan bu tür kredilerin yürürlükte bulunan hükümlere göre KKDF kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                            Başkan a.

 

 

İçerik 2:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[296]-E.81991                                                                   22.06.2018

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

 

İlgi     : … tarihli ve … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan … Bankasının ../../2017 tarihli özelge talep formunda, takipteyken yeniden yapılandırmaya konu olan kredilerden sınıf değişikliğine gidilse bile kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılmaması gerektiğinden bahisle konu hakkında görüş talep edilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında fon kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin 5 inci bendinde Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alınan krediler (I. Grup Teminatlı Krediler Hariç) fona kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Konuya ilişkin olarak Merkez Bankasının 25/5/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Talimatında, "KKDF mevzuatına göre, Türk Lirası kredilerde fon kesintisi tahakkuk ettirilen faizler üzerinden alınmakta olup, 99/13761 sayılı Karara göre, donuk alacak haline gelen kredilerde faiz tahakkukları iptal edildiğinden fon matrahı da ortadan kalkmakta, dolayısıyla fon kesintisi yapılmaması gerekmektedir. Ancak, donuk alacak haline gelen tutarlar için bankalarca nakden tahsil edilen faizlerden fon kesintisi yapılacağı tabiidir." açıklamalarına, 16/11/2000 tarihli ve 2000/7 sayılı Talimatında da, "...Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alınan krediler (I inci Grup Teminatlı Krediler Hariç) KKDF kesintisi muafiyeti kapsamında olmakla birlikte, bahse konu hesaplarda izlenen donuk alacak haline gelen krediler için söz konusu hesaplara aktarılmadan önce tahakkuk ettirilen ve tahsil edilemediği için iptal edilen faizlerin, kredinin anılan hesaplara alınmasından sonra nakden tahsil edilmesi halinde, sadece söz konusu faizlerden (Kredinin Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alındığı tarihten sonraki döneme ilişkin faizler hariç) Fon mevzuatı gereğince fon kesintisi yapılması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, takipte olan kredilerin yeniden yapılandırılıp sınıf değişikliğine gidilmesi halinde bu kredilerin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin 5 inci bendinde yer alan istisna düzenlemesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından yeniden yapılandırılan bu tür kredilerin yürürlükte bulunan hükümlere göre KKDF kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                            Başkan a.

 

 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[331]-E.68341                                                                 24.05.2018

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

İlgi      : … tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, …'da mukim …  firmasına yapılacak ihracata ilişkin bedelin peşin olarak alındığı, ihracat yapılacak firmanın ticaretin başka bir firma üzerinden yapılacağını bildirmesi üzerine peşin alınan ihracat bedelinin iade edildiği, daha sonra … firmasına yapılacak ihracat için firmadan ihracat bedelinin tekrar peşin tahsil edildiği, ancak söz konusu firmanın toplam mal alım tutarını düşürmesi üzerine peşin alınan ihracat bedelinin bir kısmının iade edildiği belirtilerek, karşılığında ihracat gerçekleşmeyen mal bedeli iadeleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca kesinti oranlarını sıfıra kadar indirme veya on beş puana kadar yükseltme veya kesintiyi tümüyle kaldırma hususlarında Bakanlar Kurulu yetkili bulunmaktadır.

Bu yetkiye istinaden çıkarılan 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararının 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fudicuary işlemler hariç) KKDF oranı;

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, üç yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleşmeyen döviz cinsinden alınan peşin ihracat bedelleri, yurt dışından sağlanan döviz kredisi niteliğinde olup, bu bedellerin Türkiye'ye getirildiği tarihten iade edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınarak KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                     Başkan a.

 

 

İçerik 1:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[331]-E.68341                                                                 24.05.2018

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

İlgi      : … tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, …'da mukim …  firmasına yapılacak ihracata ilişkin bedelin peşin olarak alındığı, ihracat yapılacak firmanın ticaretin başka bir firma üzerinden yapılacağını bildirmesi üzerine peşin alınan ihracat bedelinin iade edildiği, daha sonra … firmasına yapılacak ihracat için firmadan ihracat bedelinin tekrar peşin tahsil edildiği, ancak söz konusu firmanın toplam mal alım tutarını düşürmesi üzerine peşin alınan ihracat bedelinin bir kısmının iade edildiği belirtilerek, karşılığında ihracat gerçekleşmeyen mal bedeli iadeleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca kesinti oranlarını sıfıra kadar indirme veya on beş puana kadar yükseltme veya kesintiyi tümüyle kaldırma hususlarında Bakanlar Kurulu yetkili bulunmaktadır.

Bu yetkiye istinaden çıkarılan 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararının 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fudicuary işlemler hariç) KKDF oranı;

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, üç yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleşmeyen döviz cinsinden alınan peşin ihracat bedelleri, yurt dışından sağlanan döviz kredisi niteliğinde olup, bu bedellerin Türkiye'ye getirildiği tarihten iade edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınarak KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                     Başkan a.

 

 

İçerik 2:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[331]-E.68341                                                                 24.05.2018

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

İlgi      : … tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, …'da mukim …  firmasına yapılacak ihracata ilişkin bedelin peşin olarak alındığı, ihracat yapılacak firmanın ticaretin başka bir firma üzerinden yapılacağını bildirmesi üzerine peşin alınan ihracat bedelinin iade edildiği, daha sonra … firmasına yapılacak ihracat için firmadan ihracat bedelinin tekrar peşin tahsil edildiği, ancak söz konusu firmanın toplam mal alım tutarını düşürmesi üzerine peşin alınan ihracat bedelinin bir kısmının iade edildiği belirtilerek, karşılığında ihracat gerçekleşmeyen mal bedeli iadeleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca kesinti oranlarını sıfıra kadar indirme veya on beş puana kadar yükseltme veya kesintiyi tümüyle kaldırma hususlarında Bakanlar Kurulu yetkili bulunmaktadır.

Bu yetkiye istinaden çıkarılan 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararının 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fudicuary işlemler hariç) KKDF oranı;

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, üç yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleşmeyen döviz cinsinden alınan peşin ihracat bedelleri, yurt dışından sağlanan döviz kredisi niteliğinde olup, bu bedellerin Türkiye'ye getirildiği tarihten iade edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınarak KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                     Başkan a.

 

 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   : 70903105-165.01.03[303]-E.60435                                                                 09.05.2018

Konu : Muafiyet ve İstisnalar

 

 

 

İlgi      : … tarihli ve …. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bir finansman şirketi olduğu belirtilerek iktisadi ve ticari icaplara göre ticari amaç dışında kullanılması mutad olmayan kamyon, kamyonet, otobüs gibi motorlu taşıtlara ilişkin şirketinizce gerçek kişilere kullandırılan kredilerden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılmaması için müşterilerinizden talep edilmesi gereken bilgi ve belgeler hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) %15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunan gerçek kişilerin kullandığı kredi ile satın alınan taşıtların işletme aktifine kaydedilmemesi halinde söz konusu krediler ticari kredi olarak kabul edilmemekte ve KKDF kesintisine tabi tutulmaktadır.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlarına yer verilen kamyon, kamyonet ve otobüsler esas itibariyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetle ilgili yolcu veya yük taşımacılığında kullanmaya mahsus olduğundan bu araçların (binek otomobiller hariç) satın alınması sırasında müşteriden vergi levhası ile söz konusu araçların sayılan faaliyetlerde kullanılacağına dair yazılı beyan alınması suretiyle kullandırılan kredilerin ticari kredi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, müşterinin ibraz ettiği vergi levhasında yer alan faaliyet konusundan krediye konu taşıtın ticari, zirai veya mesleki faaliyette kullanılmayacağının açıkça anlaşılması halinde, müşterinin ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinin olduğunu tevsik eden belgelerin yanı sıra anılan araçların işletme aktifine kaydedildiğine dair belgelerin de ibrazının aranması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan esaslara aykırı bir şekilde kredi kullanıldığının tespit edilmesi halinde KKDF kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden şirketinizin sorumlu tutulacağı açıktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                 Başkan a.

 

 

İçerik 1:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   : 70903105-165.01.03[303]-E.60435                                                                 09.05.2018

Konu : Muafiyet ve İstisnalar

 

 

 

İlgi      : … tarihli ve …. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bir finansman şirketi olduğu belirtilerek iktisadi ve ticari icaplara göre ticari amaç dışında kullanılması mutad olmayan kamyon, kamyonet, otobüs gibi motorlu taşıtlara ilişkin şirketinizce gerçek kişilere kullandırılan kredilerden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılmaması için müşterilerinizden talep edilmesi gereken bilgi ve belgeler hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) %15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunan gerçek kişilerin kullandığı kredi ile satın alınan taşıtların işletme aktifine kaydedilmemesi halinde söz konusu krediler ticari kredi olarak kabul edilmemekte ve KKDF kesintisine tabi tutulmaktadır.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlarına yer verilen kamyon, kamyonet ve otobüsler esas itibariyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetle ilgili yolcu veya yük taşımacılığında kullanmaya mahsus olduğundan bu araçların (binek otomobiller hariç) satın alınması sırasında müşteriden vergi levhası ile söz konusu araçların sayılan faaliyetlerde kullanılacağına dair yazılı beyan alınması suretiyle kullandırılan kredilerin ticari kredi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, müşterinin ibraz ettiği vergi levhasında yer alan faaliyet konusundan krediye konu taşıtın ticari, zirai veya mesleki faaliyette kullanılmayacağının açıkça anlaşılması halinde, müşterinin ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinin olduğunu tevsik eden belgelerin yanı sıra anılan araçların işletme aktifine kaydedildiğine dair belgelerin de ibrazının aranması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan esaslara aykırı bir şekilde kredi kullanıldığının tespit edilmesi halinde KKDF kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden şirketinizin sorumlu tutulacağı açıktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                 Başkan a.

 

 

İçerik 2:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   : 70903105-165.01.03[303]-E.60435                                                                 09.05.2018

Konu : Muafiyet ve İstisnalar

 

 

 

İlgi      : … tarihli ve …. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bir finansman şirketi olduğu belirtilerek iktisadi ve ticari icaplara göre ticari amaç dışında kullanılması mutad olmayan kamyon, kamyonet, otobüs gibi motorlu taşıtlara ilişkin şirketinizce gerçek kişilere kullandırılan kredilerden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılmaması için müşterilerinizden talep edilmesi gereken bilgi ve belgeler hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) %15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunan gerçek kişilerin kullandığı kredi ile satın alınan taşıtların işletme aktifine kaydedilmemesi halinde söz konusu krediler ticari kredi olarak kabul edilmemekte ve KKDF kesintisine tabi tutulmaktadır.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlarına yer verilen kamyon, kamyonet ve otobüsler esas itibariyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetle ilgili yolcu veya yük taşımacılığında kullanmaya mahsus olduğundan bu araçların (binek otomobiller hariç) satın alınması sırasında müşteriden vergi levhası ile söz konusu araçların sayılan faaliyetlerde kullanılacağına dair yazılı beyan alınması suretiyle kullandırılan kredilerin ticari kredi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, müşterinin ibraz ettiği vergi levhasında yer alan faaliyet konusundan krediye konu taşıtın ticari, zirai veya mesleki faaliyette kullanılmayacağının açıkça anlaşılması halinde, müşterinin ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinin olduğunu tevsik eden belgelerin yanı sıra anılan araçların işletme aktifine kaydedildiğine dair belgelerin de ibrazının aranması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan esaslara aykırı bir şekilde kredi kullanıldığının tespit edilmesi halinde KKDF kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden şirketinizin sorumlu tutulacağı açıktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                 Başkan a.

 

 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı         

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[309]-E.58630

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

İlgi      : … tarihli ve … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan … Varlık Yönetim A.Ş.'nin … tarihli … sayılı özelge talep formunda, şirketlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 maddesi kapsamında beş yıl boyunca ../../2021 tarihine kadar tüm işlemlerinin kaynak kullanımını destekleme fonundan (KKDF) istisna edilmesi gerektiği belirtilerek … Bankasından kullanılacak yedi yıl vadeli TL cinsi yurt dışı kredi üzerinden beşinci yılın sonundan vade sonuna kadar KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Öte yandan, 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda % 0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesinde, "... Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, kuruluş işlemleri de dâhil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, anılan şirketin … Bankasından kullanacağı yedi yıl vadeli TL cinsi yurt dışı kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                          Başkan a.

 

 

İçerik 1:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı         

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[309]-E.58630

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

İlgi      : … tarihli ve … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan … Varlık Yönetim A.Ş.'nin … tarihli … sayılı özelge talep formunda, şirketlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 maddesi kapsamında beş yıl boyunca ../../2021 tarihine kadar tüm işlemlerinin kaynak kullanımını destekleme fonundan (KKDF) istisna edilmesi gerektiği belirtilerek … Bankasından kullanılacak yedi yıl vadeli TL cinsi yurt dışı kredi üzerinden beşinci yılın sonundan vade sonuna kadar KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Öte yandan, 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda % 0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesinde, "... Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, kuruluş işlemleri de dâhil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, anılan şirketin … Bankasından kullanacağı yedi yıl vadeli TL cinsi yurt dışı kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                          Başkan a.

 

 

İçerik 2:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı         

 

Sayı  : 70903105-165.01.03[309]-E.58630

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

İlgi      : … tarihli ve … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan … Varlık Yönetim A.Ş.'nin … tarihli … sayılı özelge talep formunda, şirketlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 maddesi kapsamında beş yıl boyunca ../../2021 tarihine kadar tüm işlemlerinin kaynak kullanımını destekleme fonundan (KKDF) istisna edilmesi gerektiği belirtilerek … Bankasından kullanılacak yedi yıl vadeli TL cinsi yurt dışı kredi üzerinden beşinci yılın sonundan vade sonuna kadar KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Öte yandan, 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda % 0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesinde, "... Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, kuruluş işlemleri de dâhil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, anılan şirketin … Bankasından kullanacağı yedi yıl vadeli TL cinsi yurt dışı kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                          Başkan a.

 

 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı: 70903105-165.01.03[311]-E.58632                                        04.05.2018

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

İlgi      : … tarihli dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin ortaklık yapısının … (%60), … Ltd. … (%30) ve … Corporation (%10) isimli şirketlerden oluştuğu, şirketinizin … yatırımı kapsamında ../../2014 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve …'ten kullanılan 20.. yılı vadeli USD cinsinden yurt dışı kredisinin bulunduğu, söz konusu kredinin mevcut ortaklık oranları dahilinde ve aynı sözleşme şartlarında … A.Ş.'ye ve … Ltd. …'ye sermayeye eklenmek üzere temlikinin düşünüldüğü belirtilerek sermaye artırımında kullanılan yurt dışı kredi kısmı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Öte yandan, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

-ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

-ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

-ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0

oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Diğer taraftan, ../../2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/6660 sayılı Kararname Eki Karar'da, asgari vadesi bir yıl ve üzerinde olup, yurt dışından alınan döviz kredileri ve yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan kredilerden; vadesi dolmadan önce krediyi kullananlar tarafından, kısmen veya tamamen sermaye artırımında kullanılmak suretiyle kapatılması veya sermaye artırımında kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlikinin yapılması halinde KKDF kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; yurt dışından sağlanan 20.. yılı vadeli döviz cinsinden kredinin sermayeye eklenmek suretiyle mevzuata uygun şekilde kapatılması halinde sermaye artırımında kullanılan kredi kısmı üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Başkan a.

 

 

İçerik 1:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı: 70903105-165.01.03[311]-E.58632                                        04.05.2018

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

İlgi      : … tarihli dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin ortaklık yapısının … (%60), … Ltd. … (%30) ve … Corporation (%10) isimli şirketlerden oluştuğu, şirketinizin … yatırımı kapsamında ../../2014 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve …'ten kullanılan 20.. yılı vadeli USD cinsinden yurt dışı kredisinin bulunduğu, söz konusu kredinin mevcut ortaklık oranları dahilinde ve aynı sözleşme şartlarında … A.Ş.'ye ve … Ltd. …'ye sermayeye eklenmek üzere temlikinin düşünüldüğü belirtilerek sermaye artırımında kullanılan yurt dışı kredi kısmı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Öte yandan, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

-ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

-ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

-ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0

oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Diğer taraftan, ../../2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/6660 sayılı Kararname Eki Karar'da, asgari vadesi bir yıl ve üzerinde olup, yurt dışından alınan döviz kredileri ve yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan kredilerden; vadesi dolmadan önce krediyi kullananlar tarafından, kısmen veya tamamen sermaye artırımında kullanılmak suretiyle kapatılması veya sermaye artırımında kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlikinin yapılması halinde KKDF kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; yurt dışından sağlanan 20.. yılı vadeli döviz cinsinden kredinin sermayeye eklenmek suretiyle mevzuata uygun şekilde kapatılması halinde sermaye artırımında kullanılan kredi kısmı üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Başkan a.

 

 

İçerik 2:

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı: 70903105-165.01.03[311]-E.58632                                        04.05.2018

Konu: Muafiyet ve İstisnalar

 

İlgi      : … tarihli dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin ortaklık yapısının … (%60), … Ltd. … (%30) ve … Corporation (%10) isimli şirketlerden oluştuğu, şirketinizin … yatırımı kapsamında ../../2014 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve …'ten kullanılan 20.. yılı vadeli USD cinsinden yurt dışı kredisinin bulunduğu, söz konusu kredinin mevcut ortaklık oranları dahilinde ve aynı sözleşme şartlarında … A.Ş.'ye ve … Ltd. …'ye sermayeye eklenmek üzere temlikinin düşünüldüğü belirtilerek sermaye artırımında kullanılan yurt dışı kredi kısmı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Öte yandan, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

-ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

-ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

-ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0

oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Diğer taraftan, ../../2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/6660 sayılı Kararname Eki Karar'da, asgari vadesi bir yıl ve üzerinde olup, yurt dışından alınan döviz kredileri ve yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan kredilerden; vadesi dolmadan önce krediyi kullananlar tarafından, kısmen veya tamamen sermaye artırımında kullanılmak suretiyle kapatılması veya sermaye artırımında kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlikinin yapılması halinde KKDF kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; yurt dışından sağlanan 20.. yılı vadeli döviz cinsinden kredinin sermayeye eklenmek suretiyle mevzuata uygun şekilde kapatılması halinde sermaye artırımında kullanılan kredi kısmı üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Başkan a.

 

 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : 70903105-165.01.02 [3 8]-E. 16934                                                        08.02.2018

Konu : Beyan ve Ödeme

 

...VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(... Grup Müdürlüğü)

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ... AŞ.'nin ... tarihli özelge talep formunun incelenmesinden; şirketleri ile ithalatçı ... firması arasında çelik çubuk ihracat satış sözleşmesi düzenlendiği, yapılan sözleşmeyle ithalatçı firmanın ödeyeceği tutara ... firmasının müteselsil kefil olduğu, 10/2/2017 tarihinde ihracatın gerçekleştiği, ihracat bedelinin süresi içinde tahsil edilememesi üzerine 26/5/2017 tarihinde müteselsil kefil ... firması tarafından ödeme yapıldığı, 9/6/2017 tarihinde de asıl ithalatçı firma olan ... firmasının ihracat bedelini ödemesi üzerine aynı ihracat ile ilgili mükerrer tahsilat durumunun ortaya çıktığı belirtilerek kefil firmanın yaptığı ödemenin iadesinin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Öte yandan, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3 -ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1 -ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5 -ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0 oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, ithalatçı firmayla yapılan satış sözleşmesinde belirtilen tutarın ihracat beyannamesiyle eşleşmesi ve ... firmasının ihracat tutarına kefalet durumunun sözleşmeden tespit edilmesi suretiyle anılan firmadan gelen paranın ihracat bedeline ilişkin olduğunun anlaşılması halinde, sözleşmenin, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ve yurt dışından gelen tutarlara ilişkin diğer belgelerin bankaya ibraz edilmesi şartıyla gelen/iade edilecek tutarın KKDF uygulaması açısından yurt dışından kullanılan kredi olarak değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İçerik 1:

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : 70903105-165.01.02 [3 8]-E. 16934                                                        08.02.2018

Konu : Beyan ve Ödeme

 

...VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(... Grup Müdürlüğü)

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ... AŞ.'nin ... tarihli özelge talep formunun incelenmesinden; şirketleri ile ithalatçı ... firması arasında çelik çubuk ihracat satış sözleşmesi düzenlendiği, yapılan sözleşmeyle ithalatçı firmanın ödeyeceği tutara ... firmasının müteselsil kefil olduğu, 10/2/2017 tarihinde ihracatın gerçekleştiği, ihracat bedelinin süresi içinde tahsil edilememesi üzerine 26/5/2017 tarihinde müteselsil kefil ... firması tarafından ödeme yapıldığı, 9/6/2017 tarihinde de asıl ithalatçı firma olan ... firmasının ihracat bedelini ödemesi üzerine aynı ihracat ile ilgili mükerrer tahsilat durumunun ortaya çıktığı belirtilerek kefil firmanın yaptığı ödemenin iadesinin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Öte yandan, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3 -ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1 -ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5 -ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0 oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, ithalatçı firmayla yapılan satış sözleşmesinde belirtilen tutarın ihracat beyannamesiyle eşleşmesi ve ... firmasının ihracat tutarına kefalet durumunun sözleşmeden tespit edilmesi suretiyle anılan firmadan gelen paranın ihracat bedeline ilişkin olduğunun anlaşılması halinde, sözleşmenin, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ve yurt dışından gelen tutarlara ilişkin diğer belgelerin bankaya ibraz edilmesi şartıyla gelen/iade edilecek tutarın KKDF uygulaması açısından yurt dışından kullanılan kredi olarak değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İçerik 2:

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : 70903105-165.01.02 [3 8]-E. 16934                                                        08.02.2018

Konu : Beyan ve Ödeme

 

...VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(... Grup Müdürlüğü)

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ... AŞ.'nin ... tarihli özelge talep formunun incelenmesinden; şirketleri ile ithalatçı ... firması arasında çelik çubuk ihracat satış sözleşmesi düzenlendiği, yapılan sözleşmeyle ithalatçı firmanın ödeyeceği tutara ... firmasının müteselsil kefil olduğu, 10/2/2017 tarihinde ihracatın gerçekleştiği, ihracat bedelinin süresi içinde tahsil edilememesi üzerine 26/5/2017 tarihinde müteselsil kefil ... firması tarafından ödeme yapıldığı, 9/6/2017 tarihinde de asıl ithalatçı firma olan ... firmasının ihracat bedelini ödemesi üzerine aynı ihracat ile ilgili mükerrer tahsilat durumunun ortaya çıktığı belirtilerek kefil firmanın yaptığı ödemenin iadesinin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Öte yandan, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3 -ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1 -ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5 -ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0 oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, ithalatçı firmayla yapılan satış sözleşmesinde belirtilen tutarın ihracat beyannamesiyle eşleşmesi ve ... firmasının ihracat tutarına kefalet durumunun sözleşmeden tespit edilmesi suretiyle anılan firmadan gelen paranın ihracat bedeline ilişkin olduğunun anlaşılması halinde, sözleşmenin, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ve yurt dışından gelen tutarlara ilişkin diğer belgelerin bankaya ibraz edilmesi şartıyla gelen/iade edilecek tutarın KKDF uygulaması açısından yurt dışından kullanılan kredi olarak değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.05-E.16821                                                                                                                                  08.02.2018

Konu : İade

.... BAŞKANLIĞINA

(... Vergi Dairesi Başkanlığı)

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile ekinde yer alan özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığınız mükelleflerinden ... San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ... da mukim ..firması arasında makine ihracatına yönelik olarak yapılan sözleşmede 2 adet proforma faturada gösterilen tutarların ... firması tarafından ... Bankası ... Şubesinde bulunan Şirket hesabına 18/9/2017 ve 13/11/2017 tarihlerinde gönderildiği, ancak ihraç edilecek malların ... firmasının grup firması olan ... firması adına satın alınması nedeniyle ilgili ülke mevzuatı gereğince ihracat işlemlerinin ...  firması üzerinden yapılması gerektiğinden aynı sözleşme ve proforma faturaların ...  adına yeniden düzenlendiği ve fatura bedellerinin Şirket hesaplarına ...  tarihinde yeniden gönderildiğinden bahisle söz konusu ihracat işlemine ilişkin ikinci defa gelen bedelin ...  firmasına iadesinde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-  ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3,

-  ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1,

-  ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5,

-  ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda %0 oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, .... San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aynı malların ihracına ilişkin olarak yurt dışından mükerrer gelen peşin ihracat bedellerinden ... tarihinde ... firmasından gelen tutarın anılan firma tarafından banka hesabından çekilmeden/kullanılmadan ... firmasına iade edilmesi halinde, söz konusu tutarın yurt dışından kullanılan kredi olarak değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

İçerik 1:

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.05-E.16821                                                                                                                                  08.02.2018

Konu : İade

.... BAŞKANLIĞINA

(... Vergi Dairesi Başkanlığı)

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile ekinde yer alan özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığınız mükelleflerinden ... San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ... da mukim ..firması arasında makine ihracatına yönelik olarak yapılan sözleşmede 2 adet proforma faturada gösterilen tutarların ... firması tarafından ... Bankası ... Şubesinde bulunan Şirket hesabına 18/9/2017 ve 13/11/2017 tarihlerinde gönderildiği, ancak ihraç edilecek malların ... firmasının grup firması olan ... firması adına satın alınması nedeniyle ilgili ülke mevzuatı gereğince ihracat işlemlerinin ...  firması üzerinden yapılması gerektiğinden aynı sözleşme ve proforma faturaların ...  adına yeniden düzenlendiği ve fatura bedellerinin Şirket hesaplarına ...  tarihinde yeniden gönderildiğinden bahisle söz konusu ihracat işlemine ilişkin ikinci defa gelen bedelin ...  firmasına iadesinde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-  ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3,

-  ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1,

-  ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5,

-  ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda %0 oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, .... San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aynı malların ihracına ilişkin olarak yurt dışından mükerrer gelen peşin ihracat bedellerinden ... tarihinde ... firmasından gelen tutarın anılan firma tarafından banka hesabından çekilmeden/kullanılmadan ... firmasına iade edilmesi halinde, söz konusu tutarın yurt dışından kullanılan kredi olarak değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

İçerik 2:

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.05-E.16821                                                                                                                                  08.02.2018

Konu : İade

.... BAŞKANLIĞINA

(... Vergi Dairesi Başkanlığı)

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile ekinde yer alan özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığınız mükelleflerinden ... San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ... da mukim ..firması arasında makine ihracatına yönelik olarak yapılan sözleşmede 2 adet proforma faturada gösterilen tutarların ... firması tarafından ... Bankası ... Şubesinde bulunan Şirket hesabına 18/9/2017 ve 13/11/2017 tarihlerinde gönderildiği, ancak ihraç edilecek malların ... firmasının grup firması olan ... firması adına satın alınması nedeniyle ilgili ülke mevzuatı gereğince ihracat işlemlerinin ...  firması üzerinden yapılması gerektiğinden aynı sözleşme ve proforma faturaların ...  adına yeniden düzenlendiği ve fatura bedellerinin Şirket hesaplarına ...  tarihinde yeniden gönderildiğinden bahisle söz konusu ihracat işlemine ilişkin ikinci defa gelen bedelin ...  firmasına iadesinde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-  ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3,

-  ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1,

-  ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5,

-  ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda %0 oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, .... San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aynı malların ihracına ilişkin olarak yurt dışından mükerrer gelen peşin ihracat bedellerinden ... tarihinde ... firmasından gelen tutarın anılan firma tarafından banka hesabından çekilmeden/kullanılmadan ... firmasına iade edilmesi halinde, söz konusu tutarın yurt dışından kullanılan kredi olarak değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Sayfalar