Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 10/12/2019
E.g., 10/12/2019
4
Kasım
2019
02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile;...
31
Ekim
2019
31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır....
25
Ekim
2019
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmî tatildir....
25
Ekim
2019
25/10/2019 tarihli ve 30929 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: C Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık %19 olara...
23
Ekim
2019
Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR 21.10.2019 tarihinde Samsun Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti....
23
Ekim
2019
Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR 18.10.2019 tarihinde Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti....
23
Ekim
2019
Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR 04.10.2019 tarihinde Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti....
21
Ekim
2019
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 22/10/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer alma...
20
Ekim
2019
19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;...

Sayfalar