Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 11/12/2019
E.g., 11/12/2019
5
Ağustos
2019
03/08/2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi...
2
Ağustos
2019
2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile;...
2
Ağustos
2019
Elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18/10/2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğu...
1
Ağustos
2019
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2019/1 ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatındaki koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför kadrolara yerleştirilen adayların;...

Sayfalar