Buradasınız

Uluslararası Mevzuat

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI
         TÜRKİYE'NİN SONUÇLANDIRDIĞI VERGİ ANLAŞMALARI
Türkiye'nin Sonuçlandırdığı Vergi Anlaşmaları Listesi
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Türkçe Metinleri
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğleri
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Özelgeleri
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri
         ANLAŞMALARDA MEVCUT SÜRE VE ORANLAR
Temettüler Üzerinden Kaynak Devlette Alınacak Vergi Oranları
Faiz ve Gayrimaddi Hak Bedelleri Üzerinden Kaynak Devlette Alınacak Vergi Oranları
İnşaat Faaliyetlerinde İşyeri Tespit Süreleri
       VERGİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRİCİ YAYINLAR
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Anlaşma
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Çerçevesinde Vergilendirme Esasları
Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Rehber
Türkiye-Hollanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Rehber
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne (KAU) İlişkin Rehber
Karşılıklı Anlaşma Usulü Rehberine İlişkin Tablolar
Guideline on Mutual Agreement Procedure (MAP) under Double Taxation Agreement
Tables of Guidance on Mutual Agreement Procedure
        DUYURULAR
Türkiye’de Mukim Olup Avusturya’dan Gelir Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden Avusturya Maliye Bakanlığınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru
Türkiye’de Mukim Olup İsviçre’den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru
Türkiye’de Mukim Olup Avusturya’dan Gelir Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden Avusturya Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru
İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafından İsviçre’den Emeklilik Geliri Elde Eden Türkiye’de Mukim Kişilerden Onaylatılması İstenilen Forma İlişkin Duyuru
VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMALARI
Türkiye'nin Sonuçlandırdığı Bilgi Değişimi Anlaşmaları Listesi
Bilgi Değişimi Anlaşmaları Türkçe Metinleri

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamları Arasındaki Yetkili Makam Düzenlemesi

Competent Authority Arrangement Between The United States of America and The Republic of Turkey

FATCA Anlaşmasıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular
İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR
İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)
TÜRKAKIM GAZ BORU HATTI PROJESİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)
İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR İÇ GENELGELERİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MEP İŞTİRAKÇİLERİ ARASINDA EV SAHİBİ HÜKÜMET ANLAŞMASI
DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ
KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ
DİĞER İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR ÖZELGELERİ
AVRUPA BİRLİĞİ
Türkiye – Avrupa Birliği Ortak Mevzuatı
Türkiye – Avrupa Birliği Üyelik Süreci
Vergilendirme/Taxation Bültenleri
TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI (5303)
5303 Sayılı Uygun Bulma Kanunu
Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması (Türkçe)
Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması (İngilizce)
1 Sıra No'lu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
2 Sıra No'lu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
3 Sıra No'lu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
Başvuru Rehberi
Başvuru Dilekçe Örneği
Çerçeve Anlaşma Özelgeleri
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ IPA ÇERÇEVE ANLAŞMASI (5824)
5824 Sayılı Uygun Bulma Kanunu
Türkiye - Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması
1 Sıra No'lu IPA Tebliği (1, 2, 3 ve 4 Sıra Nolu) ve Ekleri
Avrupa Topluluğu Yüklenicileri İçin Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası Başvuru ve Kullanma Rehberi
Yerleşik Eşleştirme Danışmanları Vergi İstisnası Rehberi
IPA Çerçeve Anlaşması Özelgeleri
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ IPA II (2014-2020) ÇERÇEVE ANLAŞMASI (6647)
6647 Sayılı Uygun Bulma Kanunu
IPA II Çerçeve Anlaşması Türkçe ve İngilizce Metinleri
IPA II Tebliği (1 ve 2 Sıra Nolu) ve Ekleri
IPA II Çerçeve Anlaşması Özelgeleri
Türkçe